Plače zaposlenih pri pravnih osebah, podrobni podatki, Slovenija, december 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2020

V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2020.

  • 25. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na voljo končni in obenem podrobni podatki o povprečni plači za december 2020
Podatki o povprečni plači za december 2020, ki so bili kot začasni že objavljeni v Prvi objavi dne 15. 2. 2021, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni (po statističnih regijah, upravnih enotah, občinah in dejavnostih) objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat. Tam objavljamo tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ter podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

METODOLOŠKO OPOZORILO

V nekaterih podatkovnih serijah sta zaradi višje stopnje neodgovora uporabljena znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Podrobnejše informacije o tem so na voljo v metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.