Raziskovalno-razvojna dejavnost, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Na voljo končni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v 2019

Na voljo so končni podatki o RRD v Sloveniji za leto 2019. Ti se nekoliko razlikujejo od začasnih. Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

  • 2. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za RRD porabljenih več sredstev kot v prejšnjem letu
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) za leto 2019, ki so bili kot začasni objavljeni v Prvi objavi dne 5. 11. 2020, so kot končni, obenem pa tudi podrobneje razčlenjeni zdaj na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat. Končni podatki se nekoliko razlikujejo od začasnih.

V Sloveniji je bilo letu  2019  v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 990,7 milijona EUR bruto domačih izdatkov za RRD (BIRR). V primerjavi z letom pred tem se je BIRR nominalno  povečal za 11 % ali za 89 milijonov EUR. S tem se je povečal tudi delež vlaganj v RRD v BDP1, in sicer na  2,05 %. Kljub temu je Slovenija še oddaljena od barcelonskega cilja, ki predvideva povečanje vlaganj v RRD do leta 2020 na najmanj 3 % BDP.

 Po naložbah v RRD še naprej prvi poslovni sektor
V Sloveniji je v RRD vodilen poslovni sektor, tako z vidika izvajanja kot z vidika financiranja . V letu 2019 so njegovi izdatki za RRD predstavljali 74 % BIRR ali 1,51 % BDP, njegov finančni prispevek za RRD pa 62 % BIRR ali 1,26 % BDP.

 V izvajanje RRD vključenih več oseb kot v letu prej
V letu 2019 je bilo v izvajanje RRD v Sloveniji vključenih 25.062 oseb, kar je za 6 % več kot v letu 2018. Med njimi je bilo 15.925 ali 64 % raziskovalcev.
Če število oseb, ki so delale v RRD, izrazimo v ekvivalentih polnega delovnega časa (EPDČ), ugotovimo, da je bil obseg dela, ki so ga v 2019 opravile te osebe, enakovreden obsegu dela, ki bi ga opravilo 16.983 oseb s polnim delovnim časom, od tega 10.507 raziskovalcev.

 1 Delež BIRR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.  

Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe, Slovenija, 2019
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj990.6981)
Poslovni sektor731.256
Državni sektor136.638
Visokošolski sektor116.736
Zasebni nepridobitni sektor6.069
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2019
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj990.698
Gospodarske družbe609.366
Država244.903
Visoko šolstvo4.662
Zasebne nepridobitne organizacije339
Tujina131.428
Vir: SURS
Osebje v RRD glede na sektor zaposlitve, poklic in spol, Slovenija, 2019
PoklicSektor zaposlitve
skupaj1poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni nepridobitni
sektor
število osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČ
Osebje v RRD25.06216.98315.78311.3263.3172.6645.7292.888232106
Raziskovalci15.92510.5078.7786.3832.3221.7784.6582.27716769
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.