Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, 2020

V letu 2020 cene inputov v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,3 %

Cene inputov v kmetijstvu so se v letu 2020 znižale v povprečju za 0,3 %, medtem ko so bile v primerjavi z letom 2019 nižje v povprečju za 1,4 %.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen inputov v kmetijstvu -0,3-odstotna
Letna rast cen inputov v kmetijstvu je bila v letu 2020 v povprečju -0,3-odstotna (v letu 2019 1,2-odstotna), medtem ko je bila povprečna letna rast cen -1,4-odstotna (v letu 2019 2,7-odstotna).

Nižje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
V letu 2020 so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu znižale v povprečju za 1,6 %, glede na leto 2019 pa so bile nižje v povprečju za 3,0 %.

V letu 2020 so se najizraziteje znižale cene energije in maziv (v povprečju za 14,1 %), sledile so cene gnojil (v povprečju nižje za 11,5 %) ter cene semen poljščin (nižje v povprečju za 1,1 %).

V letu 2020 višje cene krmil
Cene krmil so se v letu 2020 zvišale v povprečju za 6,3 %, medtem ko so bile v primerjavi z letom 2019 nižje v povprečju za 0,2 %.

V tem letu so se cene žit in drugih proizvodov zvišale v povprečju za 12,1 %, cene močnih krmil pa za 5,7 %. Med žiti in drugimi proizvodi je bila v letu 2020 najvišja rast cen v skupini drugi proizvodi (v povprečju 32,8-odstotna), najnižja pa v skupini proizvodi živalskega izvora (v povprečju 3,6-odstotna). Med močnimi krmili so se najbolj podražila krmila za perutnino (v povprečju za 6,6 %), najmanj (v povprečju za 3,2 %) pa krmila za teleta. Cene krmil za ostalo živino (drobnico) so v letu 2020 ostale na ravni leta 2019.

Višje cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
V letu 2020 so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 2,2 %, glede na leto 2019 pa so bile višje v povprečju za 2,0 %.

Višje cene opreme in zgradb
V letu 2020 so se cene opreme zvišale v povprečju za 2,0 %, cene zgradb pa za 2,6 %. V skupini oprema so se cene mehanizacije in druge opreme zvišale v enem letu v povprečju za 1,4 %, cene transportne opreme (traktorjev) pa za 2,7 %.
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Ø 2020
Ø 2015 
Ø 2020
Ø 2019
XII 2020
XII 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)100,3397,098,4
Semena in sadike100,7099,098,9
Energija; maziva92,4586,685,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal81,7892,388,5
Sredstva za varstvo rastlin111,03104,1104,2
Veterinarske storitve110,71100,5100,0
Krmila103,5399,8106,3
Vzdrževanje opreme103,85101,1103,6
Vzdrževanje zgradb109,98104,6106,9
Drugi proizvodi in storitve114,14103,7103,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,73102,0102,2
Oprema112,91102,1102,0
Zgradbe112,24101,8102,6
Skupaj (input 1 + input 2)104,1598,699,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.