Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2021

V januarju 2021 izdanih 5 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v decembru 2020, njihova površina manjša za 9 %

V januarju 2021 je bilo izdanih za 4 % manj gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe kot v decembru 2020, gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe pa za 14 % več. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 32 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 22 % večja. 

  • 19. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina načrtovanih stavb v januarju 2021 manjša kot v decembru 2020

Celotna površina vseh v januarju 2021 načrtovanih stavb bo merila malo manj kot 180.000 m2, kar je za 9 % manj od površine stavb, načrtovanih v decembru 2020. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 32 %. Manjša bo predvsem površina načrtovanih tri- in večstanovanjskih stavb, v njih je načrtovanih več kot 100 stanovanj manj, kot jih je bilo po gradbenih dovoljenjih iz decembra 2020. Površina nestanovanjskih stavb pa bo za 22 % večja, predvsem zato, ker so po gradbenih dovoljenjih iz januarja 2021 načrtovane večje poslovne in upravne stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe.

Od gradbenih dovoljenj, izdanih v januarju 2021, jih je bilo 98 % za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 6 % več kot v decembru 2020, površina teh novogradenj pa bo za 6 % manjša od novogradenj, načrtovanih v decembru 2020.  

Načrtovanih manj stanovanj kot v decembru 2020  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v januarju 2021, je predvidena gradnja 332 stanovanj, kar je 23 % manj stanovanj kot po gradbenih dovoljenjih iz decembra 2020. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 249 stanovanj, to je za 6 % manj kot v decembru 2020. V vseh večstanovanjskih stavbah skupaj je načrtovanih 78 stanovanj, kar je za več kot polovico manj, kot jih je bilo načrtovanih v decembru 2020, pri čemer jih je v tri- in več stanovanjskih stavbah načrtovanih 48 (v decembru 2020 jih je bilo 149), v dvostanovanjskih stavbah pa 30 stanovanj (v decembru 2020 jih je bilo 16). 5 stanovanj je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v januarju 2021 je bilo predvidenih za 23 % manj gradenj novih stanovanj,  površina teh stanovanj pa naj bi bila za 14 % manjša od tistih, ki so bila načrtovana v decembru 2020.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2021, je predvidenih največ stanovanj v podravski  statistični regiji: 92 ali 28 % vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili osrednjeslovenska s 84 stanovanji (25 % vseh) in savinjska statistična regija s 34 stanovanji (10 % vseh). V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2021, načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski in primorsko-notranjski statistični regiji (v vsaki 3 stanovanja). 

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - januar 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - januar 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2020 in 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2021
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, januar 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj630179.73333250.609
  stanovanjske stavbe27176.65132749.703
  nestanovanjske stavbe359103.0825906
Vir: SURS, MOP
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
I 2021
XII 2020
I 2021
I 2020
I 2021
XII 2020
I 2021
I 2020
Število106,0108,877,490,2
Površina93,9131,185,998,8
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 20. aprila 2021, za leto 2021 pa 20. aprila 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.