Odkup lesa, Slovenija, 2020

Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2020 za 15 % nižja kot v letu 2019

Okrogli les iz zasebnih gozdov, odkupljen v 2020, je bil vreden 46,1 milijona EUR, kar je za 15 % manj od lesa,  odkupljenega v 2019.

  • 19. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2020 nižja kot v letu 2019

V letu 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 46,1 milijona EUR, to je za 15 % manj od vrednosti odkupa v letu 2019. 
Od vrednosti  posameznih kategorij odkupljenega okroglega lesa so bile nižje kot v predhodnem letu vse, razen vrednost lesa za celulozo in plošče. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 19 %, vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno 18 % in vrednost lesa za kurjavo za približno 13 %. Vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče je bila višja za približno 2 %. 
 
V strukturi odkupa okroglega lesa prevladujejo hlodi za žago in furnir

Največji del vrednosti celotnega odkupa okroglega lesa je bil ustvarjen z odkupom hlodov za žago in furnir, in sicer 71,6 % celotne vrednosti;  delež lesa za celulozo je znašal 18,3 %, delež  lesa za kurjavo 7,9 % in delež drugega okroglega industrijskega lesa 2,1 % vrednosti celotnega odkupa.

Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2020
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2020
Vir:SURS
Odkup lesa, Slovenija, 2020
20192020 2020
2019
EURindeks
Skupaj54.268.17546.112.09785,0
  hlodi za žago in furnir40.593.17033.038.65281,4
  les za celulozo in plošče8.270.2748.443.583102,1
  drug okrogel industrijski les1.208.810986.87481,6
  les za kurjavo4.195.9213.642.98886,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.