Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, december 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 13,1 % nižja kot v novembru 2020 in za 0,2 % nižja kot v decembru 2019

Vrednost v decembru 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 13,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 0,2 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v decembru 2019.

  • 15. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del v decembru 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v decembru 2020 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v novembru 2020, in sicer za 13,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po zvišanju v zadnjem mesecu v primerjavi s prejšnjim mesecem tokrat ponovno znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 8,0 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 2,8 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 13,9 %. Tudi vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila nižja, in sicer kar za 17,2 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v decembru 2020 malo nižja kot v decembru 2019
 

V preteklih štirih mesecih se je indeks na letni ravni zvišal, v decembru 2020 pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja, in sicer za 0,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila za 3,4 % nižja kot v decembru 2019, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 19,7 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa za 12,0 % nižja. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila v decembru 2020 za 1,3 % višja kot v decembru 2019. 

Vrednost opravljenih gradbenih del
v 2020 za malenkost višja kot v 2019 

Vrednost v celem letu 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 0,4 % višja od vrednosti del, opravljenih v letu 2019; rast je bila za 2,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila za 3,3 % nižja kot v letu 2019, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 14,8 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa za 9,4 % nižja. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila za 2,4 % višja kot v letu 2019.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
XII 2020
XI 2020 
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
XII 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo86,999,8100,4117,7
  stavbe92,096,696,7152,7
  gradbeni inženirski objekti82,8101,3102,4105,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z januarsko objavo bomo začeli podatke prikazovati po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008). Podatki v objavah bodo tako prikazani glede na gradnjo stavb, gradnjo inženirskih objektov in specializirana gradbena dela. V podatkovni bazi SiStat bomo prenehali objavljati tabeli z deleži (to sta tabeli z deleži vrednosti opravljenih gradbenih del in pogodb po vrstah objektov in po vrstah stavb). 

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.  

Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.