Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2020

V decembru 2020 se je na novo zaposlilo približno 16.100 oseb

Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2020 glede na november 2020 zvišalo za 0,2 %, na nekaj več kot 891.200. Med njimi je bilo približno 16.100 oseb, ki so se na novo zaposlile v decembru 2020 (največ izmed teh se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu).

  • 16. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V decembru 2020 je bilo med delovno aktivnimi osebami približno 16.100 takih, ki so se na novo zaposlile v tem mesecu

Skupno število delovno aktivnih oseb, tj. zaposlenih in samozaposlenih skupaj, se je v decembru 2020 glede na november 2020 zvišalo za 0,2 % oz. za približno 1.500; bilo jih je nekaj več kot 891.200. Zvišalo se je samo število delovno aktivnih moških, in to za 0,5 % oz. za približno 2.700 (na približno 491.400). Število delovno aktivnih žensk se je namreč za 0,3 % oz. za približno 1.200 znižalo (na nekaj več kot 399.800). Glede na december 2019 pa je bilo skupno število delovno aktivnih oseb v decembru 2020 za 1,1 % ali za približno 10.300 nižje. Znižalo se je tako število delovno aktivnih moških (za 1,3 % oz. za približno 6.200) kot število delovno aktivnih žensk (za 1,0 % oz. za približno 4.100).

Skupno število zaposlenih oseb se je v decembru 2020 na mesečni ravni zvišalo za 0,2 % (na nekaj več kot 796.200), pri čemer se je število zaposlenih pri pravnih osebah zvišalo za 0,3 % ali za približno 2.500 (na nekaj več kot 748.300), število zaposlenih pri fizičnih osebah pa se je za 2,2 % ali za približno 1.100 znižalo (na približno 47.900). Na letni ravni pa sta se znižali število zaposlenih pri pravnih osebah (za 1,1 %) in število zaposlenih pri fizičnih osebah (za 8,5 %).

Na novo se je v decembru 2020 zaposlilo približno 16.100 oseb, kar je bilo za 2.000 več, kot se jih je na novo zaposlilo v decembru 2019. Največ oseb se je na novo zaposlilo v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 4.800) in v gradbeništvu (nekaj več kot 4.700).

Število delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo se je v zadnjih petih letih povečalo za 22,2 %

Konec leta 2020 je bilo med delovno aktivnimi osebami še vedno največ srednješolsko izobraženih (55,3 %), se pa povečuje delež tistih z višje- ali visokošolsko izobrazbo in zmanjšuje delež tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te (decembra 2020 je bilo prvih 35,8 %, drugih pa 8,9 %). V zadnjih petih letih se je število srednješolsko izobraženih povečalo za 7,7 %, število višje- ali visokošolsko izobraženih pa za 22,2 %, medtem ko se je število tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo za 6,6 % znižalo. 

Mesečno število delovno aktivnih oseb v gostinstvu upadlo že tretji mesec zaporedoma in tretjič tudi najbolj 

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v decembru 2020 na mesečni ravni znižalo v trinajstih, zvišalo pa v sedmih dejavnostih. Najbolj se je tudi v tem mesecu – kot že v oktobru in novembru – znižalo v gostinstvu (tokrat se je glede na prejšnji mesec znižalo za 1,5 %, na približno 32.800). Od oktobra 2020 do decembra 2020 je število delovno aktivnih oseb v gostinstvu upadlo za približno 2.000. Kljub temu da je bil mesečni upad števila delovno aktivnih v gostinstvu  v decembru 2020 najizrazitejši, pa se je v decembru 2020 v tej dejavnosti na novo zaposlilo nekaj več kot 240 oseb.

Ravno obratno je bilo v pridelovalnih dejavnostih. Tam se je število delovno aktivnih oseb v decembru 2020 v primerjavi z novembrom 2020 najbolj zvišalo (za 0,9 %, na približno 204.100). V tej dejavnosti se je mesečno število delovno aktivnih najbolj zvišalo tudi v prejšnjih dveh mesecih. Od oktobra 2020 do decembra 2020 se je tako zvišalo za nekaj več kot 3.000.  

Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v decembru 2020 v obeh dejavnostih znižalo, v gostinstvu za 13,5 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 2,2 %.  

Bazo SiStat smo dopolnili s podatki o letnih povprečjih delovno aktivnega prebivalstva in s strukturnimi podatki o delovno aktivnem  prebivalstvu za leto 2020.
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
XII 2020 XII 2020 
XI 2020
XII 2020
XII 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo891.227100,298,9
Zaposlene osebe796.249100,298,5
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah748.314100,398,9
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah47.93597,891,5
Samozaposlene osebe94.978100,1102,3
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki67.164100,0100,8
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.464100,198,5
   Samozaposlene osebe - kmetje21.350100,2108,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.