Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, december 2020

Povprečna bruto plača za december 2020 za 0,3 % nižja od plače za november 2020

Povprečna bruto plača za december 2020 je znašala 2.021,21 EUR in je bila nominalno za 0,3 % nižja od bruto plače za november 2020, realno pa približno enaka bruto plači za november 2020. Povprečna mesečna plača za leto 2020 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za leto 2019.

  • 15. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2020 nižja od plače za november 2020
Povprečna bruto plača za december 2020 je znašala 2.021,21 EUR in je bila nominalno za 0,3 % nižja, realno pa približno enaka bruto plači za november 2020. Povprečna neto plača za december 2020 je znašala 1.314,62 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 0,7 % nižja od neto plače za november 2020.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je znašala 1.856,20 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za leto 2019 je bila višja, nominalno za 5,8 %, realno pa za 5,9 %. Tudi povprečna mesečna neto plača za leto 2020 je bila višja od povprečne mesečne neto plače za leto 2019, nominalno za 6,6 % oz. realno za 6,7 %; znašala je 1.208,65 EUR.

Povprečna mesečna plača za leto 2020 se je izraziteje zvišala v javnem sektorju
Povprečna bruto plača za december 2020 je bila v zasebnem sektorju nižja od plače za november 2020, in sicer za 2,9 %, predvsem zato, ker je bilo s plačo za december 2020 izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic) kot s plačo za november 2020. V javnem sektorju pa je bila povprečna bruto plača za december 2020 za 3,8 % višja od plače za november 2020 (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 4,5 %).

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je bila od povprečne mesečne bruto plače za leto 2019 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 4,4 %, v javnem sektorju pa za 7,8 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 9,9 %). Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju je bilo med drugim posledica izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.

Povprečna mesečna plača za leto 2020 se je najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Povprečna bruto plača za december 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.947,41 EUR), najnižja pa v dejavnosti gostinstvo (1.203,63 EUR). Tudi povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je bila najvišja oz. najnižja v omenjenih dejavnostih.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za leto 2019 najizraziteje zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 17,7 %), predvsem zaradi izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19, najbolj znižala pa se je v dejavnosti gostinstvo (za 3,8 %).

Povprečna mesečna plača za leto 2020 najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 2.057,92 EUR in je bila za 10,9 % višja od slovenskega povprečja), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.632,87 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Povprečna mesečna bruto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2020Ø I-XII 2020Ø X-XII 2020XII 2020
XI 2020
XII 2020
XII 2019
Ø I-XII 2020
Ø I-XII 2019
EURindeks
Bruto2.021,211.856,201.955,2899,7108,9105,8
Javni sektor2.492,432.210,202.354,79103,8114,6107,8
  od tega sektor država2.546,772.253,712.402,60104,5119,3109,9
Zasebni sektor1.800,081.689,741.768,7297,1105,3104,4
Neto1.314,621.208,651.273,6399,0108,2106,6
Javni sektor1.582,201.419,151.503,56103,0112,3108,2
  od tega sektor država1.605,671.442,741.525,49103,9116,5109,9
Zasebni sektor1.189,061.109,671.166,2796,6105,5105,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2020 bodo objavljeni 25. februarja 2021 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.