Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2020

Število prvih registracij cestnih vozil v Sloveniji v 2020 za 23 % nižje kot v 2019

V Sloveniji je bilo do konca leta 2020 registriranih okoli 1.617.000 cestnih vozil, od tega prvič v Sloveniji skoraj 113.000. Vladna odloka za zajezitev epidemije covida-19, sprejeta v 2020, sta pomembno vplivala na upad števila prvih registracij cestnih vozil v tem letu glede na leto prej.

  • 6. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2020 v Sloveniji registriranih za 1 % več motornih vozil kot v 2019, priklopnih vozil pa približno toliko kot v 2019

Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo v Sloveniji do konca leta 2020 registriranih okoli 1.617.000 cestnih vozil, kar je za 1 % več, kot jih je bilo v letu 2019. Od tega je bilo motornih vozil skoraj 1.565.000, kar je prav tako za 1 % več kot v letu 2019, priklopnih vozil pa več kot 52.000 ali približno toliko kot v letu 2019. Med registriranimi cestnimi motornimi vozili je bilo skoraj 1.171.000 oz. 75 % osebnih avtomobilov ali približno toliko, kot jih je bilo v letu 2019.


Vladna odloka za
 zajezitev epidemije covida-19, sprejeta v letu 2020, pomembno vplivala na upad števila prvič registriranih cestnih vozil glede na leto prej

Na upad števila prvih registracij cestnih vozil v 2020 glede na 2019 sta vplivala dva vladna odloka: Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je omejil delovanje specializiranih prodajaln za prodajo motornih vozil in koles. Prvi je vplival na upad števila prvič registriranih cestnih vozil v marcu in aprilu 2020, drugi pa v marcu, aprilu, novembru in decembru 2020.


Število prvič v Sloveniji registriranih vozil, tako motornih kot priklopnih, v 2020 za 23 % nižje kot v 2019

V letu 2020 je bilo prvič vpisanih v register vozil v Sloveniji skoraj 113.000 cestnih vozil, kar je za 23 % manj, kot jih je bilo v letu 2019. Za 23 % je bilo nižje tako število prvič registriranih motornih vozil kot tudi število prvič registriranih priklopnih vozil. V letu 2020 je bilo v Sloveniji prvič registriranih okoli 81.000 osebnih avtomobilov ali za 24 % manj kot v letu 2019.


V 2020 za četrtino manj v Sloveniji prvič registriranih novih cestnih vozil kot v 2019

Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2020 v Sloveniji, je bilo skoraj 77.000 ali 68 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Število prvič registriranih novih cestnih vozil je bilo v letu 2020 za 25 % manjše kot v 2019. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov pa je bilo za 27 % manjše kot v letu 2019.


Na koncu leta 2020 je bilo v bazi podatkov o registriranih vozilih v Sloveniji vpisanih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon

Polovica v letu 2020 registriranih osebnih avtomobilov je vozila na dizel, 48 % pa na bencinsko gorivo. Število »dizlov« se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 2 %, število »bencinarjev« pa zmanjšalo za 2 %. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je glede na leto 2019 povečalo za 38 % oz. na okoli 9.400, kar je bilo 0,8 % vseh v 2020 registriranih osebnih avtomobilov. Število električnih osebnih avtomobilov se je v 2020 glede na 2019 povečalo za 84 % oz. na 3.670, kar je bilo 0,3 % vseh v 2020 registriranih osebnih avtomobilov.

Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon se je v enem letu povečalo za 147 %, na hibridni pogon pa za 23 %. Med vsemi novimi osebnimi avtomobili, ki so bili v 2020 prvič registrirani v Sloveniji, je bilo 3 % električnih, 6 % pa hibridnih osebnih avtomobilov.Goriška statistična regija izstopa po najvišji stopnji motorizacije, a tudi po najstarejšem voznem parku

Osebni avtomobili, registrirani v Sloveniji v letu 2020, so bili stari povprečno 10,4 leta. Povprečno najstarejši so bili v goriški statistični regiji (12 let), povprečno najmanj stari pa v osrednjeslovenski statistični regiji (9,8 leta).

V letu 2020 je bilo v Sloveniji 554 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Na ravni statističnih regij jih je bilo največ v goriški statistični regiji (620 na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v zasavski statistični regiji (528 na 1.000 prebivalcev).Podrobni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Registrirana cestna vozila in prve registracije (novih) cestnih vozil, Slovenija
Registrirana vozila
stanje 31. 12.
Prve registracijePrve registracije
nova vozila
20202020
2019
20202020
2019
20202020
2019
številoindeksšteviloindeksšteviloindeks
Cestna vozila – skupaj1.617.217100,6112.72677,276.81975,4
Motorna vozila1.564.791100,6108.65477,274.14975,3
  kolesa z motorjem67.709103,45.540107,25.238106,9
  motorna kolesa72.607103,24.88089,43.05591,7
  osebni in specialni osebni avtomobili1.182.643100,581.73775,753.88073,3
   osebni avtomobili1.170.690100,581.05775,753.36773,4
   specialni osebni avtomobili11.953101,868072,051367,4
  avtobusi2.33981,18931,66432,8
  tovorna motorna vozila126.623102,313.12073,29.72970,2
   tovornjaki92.277102,89.93772,98.12671,2
   delovna motorna vozila8.162104,646295,735692,5
   vlačilci16.803100,32.06771,188457,0
   specialni tovornjaki9.38199,365473,736369,7
  traktorji112.87097,63.28884,72.18380,9
Priklopna vozila52.42699,54.07276,82.67077,8
  tovorna priklopna vozila38.283100,83.25874,32.07173,0
   priklopniki25.497100,71.96080,81.32385,2
   polpriklopniki12.786100,91.29866,374858,3
  bivalni priklopniki5.95295,730372,011986,2
  traktorski priklopniki8.19196,7511103,2480105,3
Vira: SURS, MZI
METODOLOŠKO OPOZORILO

Kazalnik stopnja motorizacije za leto 2020 je bil izračunan na podlagi števila prebivalcev na 1. 10. 2020 in je zato začasen. Končni kazalnik za leto 2020 bo izračunan na podlagi števila prebivalcev na 1. 1. 2021 in bo objavljen 29. 10. 2021.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.