Transport, Slovenija, december 2020

V decembru 2020 prvih registracij novih osebnih avtomobilov za 47 % manj kot v decembru 2019

Pristaniški in letališki blagovni promet sta bila v decembru 2020 večja kot v decembru 2019, in sicer pristaniški za 20 %, letališki pa za 11 %.

  • 15. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljali za 92 % manj potnikov kot v decembru 2019

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v decembru 2020 prepeljali okoli 418.000 potnikov, kar je za 92 % manj kot v decembru prejšnjega leta.

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v decembru 2020 prepeljali približno 231.000 potnikov, kar je za 91 % manj kot v decembru 2019. Pri tem so opravili približno 3,6 milijona potniških kilometrov, kar je za 92 % manj kot v decembru 2019.

 

V letališkem prometu pretovorjenega za 11 % več blaga kot v decembru 2019

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v decembru 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 5.400 potnikov, kar je za 94 % manj kot v decembru 2019.

V letališkem blagovnem prometu je bilo pretovorjenega več kot 1.100 ton blaga, kar je za 11 % več kot v decembru 2019. 

 

V pristaniškem prometu pretovorjenega za petino več blaga kot v decembru 2019

V slovenskih pristaniščih so v decembru 2020 našteli za 98 % manj potnikov kot v decembru 2019.

V koprskem pristanišču  je bilo v decembru 2020 pretovorjenega okoli 1,5 milijona ton blaga, kar je za 20 % več, kot ga je bilo pretovorjenega v decembru 2019.

 

Število v Sloveniji prvič registriranih novih osebnih avtomobilov za 47 % nižje kot v decembru 2019

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v decembru 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 5.400, kar je za 38 % manj kot v decembru 2019. Med temi je bilo skoraj 3.800 prvih registracij osebnih avtomobilov, kar je za 46 % manj kot v decembru 2019. Od tega je bilo okoli 2.300 prvih registracij novih osebnih avtomobilov, kar je za 47 % manj kot v decembru 2019.

 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Izbrani podatki transporta, Slovenija
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019 
I–XII 2020
I–XII 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)230,613.348,68,947,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)3,6217,67,640,9
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)417,825.264,47,743,1
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)488,514.131,928,147,6
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)231,86.70830,550,7
Prvič registrirana cestna motorna vozila5.417108.65461,677,2
Prvič registrirani osebni avtomobili3.77481.05753,775,7
Prvič registrirani novi osebni avtomobili2.34253.36752,673,4
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)51141,70,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.514,318.312,3120,182,8
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)5,4287,86,316,7
Promet blaga na letališčih (1.000 t)1,110,6111,092,9
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni bodo postali konec julija, z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.