Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, 2020

V 2020 odkupljenega za 2,9 % več kravjega mleka kot v 2019

S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v 2020 odkupljenih več kot 580.000 ton kravjega mleka. Mlekarne so  le masla in fermentiranih mlečnih izdelkov proizvedle v 2020 več kot v 2019, preostalih mlečnih izdelkov pa manj kot v 2019.

  • 12. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2020 odkupljenega več mleka kot v 2019 
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v 2020 odkupljenih več kot  580.000 ton mleka ali za 2,9 % več kot v 2019. Od tega so ga slovenske mlekarne odkupile skoraj 418.000 ton ali za 3,3 % več kot v 2019. Delež mleka, ki so ga odkupile slovenske mlekarne (72 %), je bil že peto leto zapored večji kot v prejšnjem letu.

Mlekarne proizvedle tudi v 2020 za okrog 4 % manj konzumnega mleka kot v prejšnjem letu 
Leto 2020 je bilo že tretje leto zapored, v katerem so slovenske mlekarne proizvedle manj konzumnega mleka kot v prejšnjem letu. Proizvedle so ga namreč okrog 157.900 ton ali okrog 6.500 ton manj kot v letu 2019.

Smetane za okrog 2 % manj kot v predhodnih letih
Mlekarne so v zadnjih 6 letih proizvedle vsako leto le malo več kot 12. 000 ton smetane, v letu 2020 pa prvič manj. Proizvedle so namreč približno 11.900 ton smetane ali za skoraj 2 % manj kot v predhodnem letu.

Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov že peto leto zapored večja kot v letu prej
Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov se je povečevala tudi v 2020. V tem letu je bilo namreč proizvedenih več kot 46.200 ton fermentiranih mlečnih izdelkov ali skoraj 1.200 ton več kot v 2019 (ali za skoraj 3 % več).

Proizvodnja masla za skoraj 4 % večja kot v 2019
Mlekarne so v 2020 proizvedle skoraj 100 ton masla več kot v predhodnem letu. Skupna proizvodnja masla in maslenih namazov (v ekvivalentih masla) je v letu 2020 znašala nekaj več kot 2.600 ton, kar je za skoraj 4 % več kot v letu 2019.

Mlekarne proizvedle manj sira kot v 2019 
Proizvodnja sira se je v zadnjih 17 letih zmanjšala za več kot tretjino. V 2020 so slovenske mlekarne proizvedle okrog 15.800 ton sira, kar je več kot za 300 ton ali skoraj 2 % manj kot v 2019.

Tudi mleka v prahu proizvedle manj kot v 2019 
Proizvodnja mleka v prahu je bila  v 2020 za skoraj 12 % manjša kot v 2019 in tako še naprej ostaja zelo nizka.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke, prikazane na strani »EU Milk Market Observatory«, in med njimi podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Količina oddanega mleka (v mlekarne) se je v EU v prvih 11 mesecih leta 2020 glede na isto obdobje v letu 2019 povečala za približno 1,7 %. V tem obdobju se je povečala tudi proizvodnja večine mlečnih izdelkov: mlekarne v EU so proizvedle za okrog 3 % več konzumnega mleka in masla ter za skoraj 2 % več sira. Proizvodnja smetane in zgoščenega mleka pa se je za okrog 1 % zmanjšala.

Podrobnejši podatki o proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov bodo na voljo konec junija
Podrobnejše podatke o proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov bomo objavili konec junija 2021. Objavili bomo tudi podatke o vsebnosti maščob in beljakovin v mleku in mlečnih izdelkih ter o uvozu in izvozu mleka in mlečnih izdelkov.

Tabele o proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov  v podatkovni bazi Sistat


Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
Neto proizvodnja konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Neto proizvodnja sira, smetane in masla v slovenskih mlekarnah, Slovenija
Neto proizvodnja sira, smetane in masla v slovenskih mlekarnah, Slovenija
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
201920202020
2019
toneindeks
Skupaj563.971580.110102,9
  slovenske mlekarne404.623417.857103,3
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
201920202020
2019
%indeks
Maščoba4,144,1399,7
Beljakovine3,393,43101,1
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
201920202020
2019
toneindeks
Konzumno mleko164.422157.93496,1
Smetana12.15211.92298,1
Fermentirani mlečni izdelki45.03246.210102,6
Mleko v prahuzz88,3
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2.5372.630103,7
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka16.10415.79698,1
z statistično zaupno
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.