Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, december 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v decembru 2020 v povprečju za 5,3 % nižje kot v decembru 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v decembru 2020 povprečno za 5,3 % nižje kot v decembru 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v decembru 2020 za 20,2 % nižja kot v decembru 2019 in za 6,8 % nižja kot v novembru 2020.

  • 12. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v decembru 2020 v povprečju nižje kot pred enim letom

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v decembru 2020 povprečno za 5,3 % nižje kot v decembru 2019. Cene rastlinskih pridelkov so bile nižje povprečno za 4,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 5,7 %.

Od cen rastlinskih pridelkov so bile precej nižje kot v decembru 2019 cene krompirja (približno za tretjino) in tudi cene sadja (v povprečju za 15,5 %). Nižje so bile še cene vina (v povprečju za 2,0 %) in žit (v povprečju za 2,3 %). Cene industrijskih rastlin so bile v povprečju precej višje kot pred enim letom.

Cene živali za zakol so se v povprečju znižale za 9,6 %. Cene prašičev so bile v povprečju nižje za 31,3 %. Nižje so bile tudi cene goved (v povprečju za 6,4 %) in perutnine (v povprečju 3,5 %).

Cene živalskih proizvodov so se znižale v povprečju za 2,2 %. Povprečna odkupna cena mleka je bila za 5,3 % nižja in je znašala 0,33 EUR za liter. Povprečna odkupna cena jajc je bila za 6,6 % višja kot pred enim letom.

Cene kmetijskih pridelkov v četrtem četrtletju 2020 v povprečju za 6,3 % nižje kot v četrtem četrtletju 2019

Cene rastlinskih pridelkov so bile v zadnjem četrtletju 2020 v povprečju za 5,9 % nižje kot v zadnjem četrtletju 2019, predvsem zaradi nižjih cen krompirja, pa tudi sadja in zelenjadnic.

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju za 6,6 % nižje kot v istem četrtletju leta 2019. Najbolj so se znižale cene prašičev, nižje pa so bile tudi cene goved in perutnine. Od živalskih pridelkov se je znižala povprečna odkupna cena mleka. Povprečna odkupna cena jajc je bila višja kot v istem četrtletju preteklega leta.

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov precej nižja kot v decembru 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v decembru 2020 za 20,2 % nižja kot v decembru 2019 in za 6,8 % nižja kot v novembru 2020.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo je bila približno za dve tretjini nižja kot v decembru 2019. Upad v vrednosti odkupa v primerjavi z letom prej je bil najopaznejši pri industrijskih rastlinah, precej nižja je bila tudi vrednost odkupa žit in zelenjadnic. Vrednost odkupljenega krompirja je bila precej višja kot pred enim letom, vendar le  zato, ker je bila odkupljena večja količina pridelka (povprečna odkupna cena krompirja je bila namreč nižja kot v decembru 2019).

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 14,8 % nižja kot v decembru 2019.  Nižji kot pred enim letom sta bili vrednost odkupljenih alkoholnih pijač in tudi vrednost odkupljenega grozdja za predelavo. Vrednost odkupljenega sadja je bila za 9,6 % višja, in sicer zato, ker je bila odkupljena večja količina pridelka.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 7,4 % nižja kot v decembru 2019. Vrednost odkupljene živine je bila nižja povprečno za 12,4 %, vrednost odkupljene perutnine pa za 8,3 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila nižja  za 2,7 %, in sicer zato, ker je bila toliko nižja povprečna odkupna cena mleka.


Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
XII 2020
Ø 2015
XII 2020
XII 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ108,7594,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,5194,9
RASTLINSKI PRIDELKI119,8095,3
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic123,3196,7
Žita 100,6997,7
Industrijske rastline169,58136,1
Zelenjadnice, sadike in cvetje113,84101,5
  zelenjadnice110,54102,4
  sadike in cvetje127,8098,0
Krompir (vključno seme)131,3567,0
Sadjarstvo117,5284,5
Vino128,2898,0
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI102,6894,3
Živali za zakol93,7890,4
Živalski proizvodi111,3797,8
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
X-XII 2020
Ø 2015
X-XII 2020
X-XII 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ105,5493,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic105,0993,9
RASTLINSKI PRIDELKI110,8894,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic116,3295,2
Žita 94,95100,3
Industrijske rastline130,21107,4
Zelenjadnice, sadike in cvetje111,97102,0
  zelenjadnice106,9198,6
  sadike in cvetje121,60108,1
Krompir (vključno seme)148,3766,6
Sadjarstvo102,9687,1
Vino125,45103,1
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI101,4293,4
Živali za zakol93,6191,0
Živalski proizvodi109,0495,5
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XII 2020XII 2020
XI 2020 
XII 2020
XII 2019
1000 EUR1)indeks
Skupaj44.43193,279,8
Poljedelstvo3.34736,732,0
  žita1.48233,728,0
  industrijske in krmne rastline32210,69,3
  krompir331184,3164,0
  zelenjadnice2)1.21281,179,9
Sadjarstvo in vinogradništvo5.71889,485,2
  sadje85064,3109,6
  sadike3)15748,7159,6
  grozdje37520,563,7
  alkoholne pijače4.335148,282,6
Živinoreja35.216110,392,6
  živina10.771123,587,6
  perutnina6.680103,491,7
  jajca4)2.327111,692,6
  mleko15.155105,397,3
  drugi živalski proizvodi5)283102,581,0
Drugi rastlinski pridelki6) 15060,629,6
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2020 najkasneje 26. februarja 2021).Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.