Popravek – Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2019

Popravek: podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del v 2019 ponovno objavljamo

V statističnih podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del v 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 29. 9. 2020, so bile odkrite napake. Te smo odpravili in omenjene podatke zdaj ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

  • 17. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2019 opravljenih za 2.592 milijonov EUR gradbenih del, največ na novogradnjah

Gradbena dela, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v letu  2019, so bila vredna 2.592 milijonov EUR, od tega so dela na novogradnjah predstavljala 44 % te vrednosti, dela za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 34 %, dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objektov pa 22 % vrednosti vseh opravljenih gradbenih del v Sloveniji.

Pri novogradnjah je bilo v letu 2019 vrednostno največ del opravljenih na nestanovanjskih stavbah, in sicer za 441 milijonov EUR. Sledile so stanovanjske stavbe, na katerih je bilo opravljenih za 238 milijonov EUR gradbenih del, in cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (daljinski in lokalni), pri katerih je bilo opravljenih za 211 milijonov EUR gradbenih del. Vrednosti gradbenih del pri novogradnjah drugih objektov so bile manjše; vrednostno jih je bilo najmanj opravljenih na industrijskih gradbenih kompleksih, za 19 milijonov EUR.

Pri stavbah opravljenih vrednostno največ gradbenih del na industrijskih stavbah in skladiščih

Na stavbah je bilo v letu 2019 opravljenih za 1.252 milijonov EUR gradbenih del. Od tega je bilo vrednostno največ gradbenih del opravljenih na industrijskih stavbah in skladiščih, in sicer za 276 milijonov EUR, potem na enostanovanjskih stavbah, za 210 milijonov EUR, in malo manj, za 206 milijonov EUR, na poslovnih in upravnih stavbah. Na preostalih stavbah je bilo opravljenih vrednostno manj gradbenih del, najmanj na stavbah za promet in na stavbah za izvajanje komunikacij, za 22 milijonov EUR.  

Pri gradbenih inženirskih objektih opravljenih največ gradbenih del na cestah

Na gradbenih inženirskih objektih je bilo v letu 2019 opravljenih  za 1.340 milijonov EUR gradbenih del. Vrednostno največ gradbenih del je bilo opravljenih na cestah, za 595 milijonov EUR, od tega je bilo 459 milijonov EUR namenjenih za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest, 136 milijonov EUR pa za gradnjo novih cest. 277 milijonov EUR so bila vredna dela, opravljena na lokalnih cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (od tega je bilo 188 milijonov EUR namenjenih za gradnjo novih, 89 milijonov EUR pa za rekonstrukcijo in vzdrževanje), 189 milijonov EUR pa so bila vredna dela na železniških progah (od tega je bilo 23 milijonov EUR namenjenih za novogradnjo, 166 milijonov EUR pa za rekonstrukcijo in vzdrževanje). Vrednosti gradbenih del, opravljenih na preostalih gradbeno inženirskih objektih, so bile nižje.

 

 


 


Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in vrstah gradbenih del, Slovenija, 2019
1.000 EUR
Skupaj2.591.538
  novogradnja1.133.425
  rekonstrukcuja in sprememba namembnosti558.837
  tekoče vzdrževanje380.269
  investicijsko vzdrževanje519.0071)
Stavbe1.251.690
  novogradnja678.548
  rekonstrukcuja in sprememba namembnosti178.406
  tekoče vzdrževanje164.605
  investicijsko vzdrževanje230.131
Gradbeni inženirski objekti1.339.8481)
  novogradnja454.877
  rekonstrukcuja in sprememba namembnosti380.431
  tekoče vzdrževanje215.664
  investicijsko vzdrževanje288.877
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.