Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Cene storitev pri proizvajalcih v 2020 povprečno za 0,8 % višje kot v 2019

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v letu 2020 v povprečju za 0,8 % višje kot v prejšnjem letu. V zadnjem letu so se cene najizraziteje zvišale v pomorskem prometu (za 51,8 %), najizraziteje znižale pa v dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj (za 9,1 %).

  • 19. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 2020 za 0,8 % višje kot v predhodnem letu
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v letu 2020 povprečno za 0,8 % višje kot v letu 2019. To je bilo peto zaporedno letno zvišanje cen (v letu 2016 so se glede na leto prej zvišale za 0,9 %, v letu 2017 za 1,6 %, v letu 2018 za 1,5 %, v letu 2019 pa za 3,8 %).

V zadnjem letu so se najizraziteje podražile storitve v pomorskem prometu (za 51,8 %), nato v zaposlovalnih dejavnostih (za 8,1 %) ter v varovanju in poizvedovalnih dejavnostih (za 7,9 %). Najizraziteje pocenile pa so se storitve v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 9,1 %); sledile so storitve v zračnem prometu (te so se pocenile za 7,1 %) in storitve v drugih strokovnih in tehničnih dejavnostih (za 4,9 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v četrtem četrtletju 2020 za 0,3 % višje kot v četrtletju pred tem
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v četrtem četrtletju 2020 višje kot v tretjem, in sicer povprečno za 0,3 %. Tudi na četrtletni ravni so se najizraziteje zvišale cene storitev v dejavnosti pomorski promet (za 50,9 %), sledile so cene storitev v dejavnostih v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi (te so bile višje za 3,2 %) ter cene storitev v skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih (za 1,7 %). Najbolj znižale pa so se cene storitev v dejavnosti dajanje v najem in zakup (za 8,8 %), cene storitev v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 7,5 %) in cene storitev v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 7,2 %).

Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
X–XII 20
VII–IX 20
X–XII 20
X–XII 19
I–XII 20
I–XII 19
X–XII 20
Ø 15  
Skupaj100,3100,8101,3108,37
H49 Kopenski promet; cevovodni transport100,298,598,7100,98
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)100,5100,7101,3108,79
H50.1_H50.2 Pomorski promet150,9151,8121,8194,22
H51 Zračni promet99,692,990,790,44
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti101,7102,3102,3104,12
H53 Poštna in kurirska dejavnost100,1104,1103,7121,83
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti92,5100,597,9115,39
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač100,0104,1104,9108,83
J58 Založništvo97,8104,4......
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi103,2103,1......
J60 Radijska in televizijska dejavnost97,2101,7......
J61 Telekomunikacijske dejavnosti100,1100,4100,9123,16
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,0101,4101,0103,18
J63 Druge informacijske dejavnosti100,1100,5101,590,75
L68 Poslovanje z nepremičninami100,4100,6102,2104,62
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje100,999,0101,6107,61
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,0101,4101,5112,52
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga100,5100,2100,7104,21
M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti97,195,1......
N77 Dajanje v najem in zakup91,297,7100,695,10
N78 Zaposlovalne dejavnosti100,4108,1115,0138,28
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti92,890,989,387,47
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost100,2107,9108,0119,58
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice99,8104,9105,0115,52
N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti100,0101,1......
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi drugega vala epidemije covida-19 se SURS pri zbiranju podatkov ponovno srečuje s težavami. Kjer cen storitev ni bilo mogoče zbrati ali se storitve niso izvajale, smo manjkajoče podatke uredili s postopki vstavljanja podatkov. Posledično so podatki o nekaterih dejavnostih nekoliko manj zanesljivi kot običajno. To velja za naslednje dejavnosti: I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, N78 Zaposlovalne dejavnosti, N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.