Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Leto 2020 je bilo v znamenju epidemije covid-19, kar se opazi v gibanju števila prostih in zasedenih delovnih mest

Delodajalci so v 4. četrtletju 2020 razpisali nekaj več kot 12.500 prostih delovnih mest, kar je za skoraj 1.100 manj kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Stopnja prostih delovnih mest je bila nižja za desetinko odstotne točke in je znašala 1,6 %.

  • 11. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest je bila za 8,1 % manjša kot v 3. četrtletju 2020

V četrtem četrtletju 2020, ko podjetja zaradi epidemije covid-19 večino časa niso smela opravljati svoje dejavnosti, ali pa so jo izvajala v zmanjšanem obsegu, se je zmanjšalo tudi povpraševanje po novi delovni sili. Delodajalci so tako v 4. četrtletju 2020 razpisali nekaj več kot 12.500 prostih delovnih mest, kar je za skoraj 1.100 manj kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.
Pregled po dejavnostih pokaže, da se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povpraševanje po novi delovni sili zmanjšalo v večini dejavnosti, v šestih področjih dejavnosti (od skupaj osemnajstih) pa je bilo zabeleženo rahlo povečanje v povpraševanju.
V 4. četrtletju 2020 je bilo tako največ prostih delovnih mest razpisanih v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 3.100) in v gradbeništvu (nekaj več kot 2.800), sledila je dejavnost drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je bilo razpisanih nekaj več kot 1.200 prostih delovnih mest.

Število zasedenih delovnih ostaja na skoraj enaki ravni kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji v 4. četrtletju 2020 zasedenih nekaj več kot 770.400 delovnih mest ali za približno 4.600 več kot v prejšnjem četrtletju.
Primerjava podatkov na letni ravni, torej s podatki 4. četrtletja 2019, pokaže, da se je število zasedenih delovnih mest na ravni Slovenije zmanjšalo za skoraj 8.600.

Stopnja prostih delovnih mest za desetinko odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 4. četrtletju 2020 1,6-odstotna, kar je za desetinko odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (4,5-odstotna) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (3,8-odstotna).

Kako se je z vidika prostih in zasedenih delovnih mest končalo leto 2020?

Konec leta 2020 je bilo stanje v primerjavi s koncem leta 2019 sledeče:
- 4.400 manj prostih delovnih mest (od tega približno 2.600 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 8.600 manj zasedenih delovnih mest (od tega približno 7.200 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 5 desetink odstotne točke manjša stopnja prostih delovnih mest,
- dobrih 66 % prostih delovnih mest razpišejo delodajalci z deset ali več zaposlenimi osebami,
- dobrih 81 % zasedenih delovnih mest je pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami,
- rast števila prostih delovnih mest le v treh področjih dejavnosti (oskrba z električno energijo, oskrba z vodo in ravnanje z odplakami ter informacijske in komunikacijske dejavnosti),
- za približno 6.300 manj zasedenih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih.

Skoraj celo leto 2020 je bilo v znamenju epidemije covid-19, kar se opazi tudi v izrazitejšemu gibanju števila prostih in zasedenih delovnih mest med posameznimi četrtletji.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.