Zakol živine v klavnicah, Slovenija, december 2020

V slovenskih klavnicah pridobili v decembru 2020 približno 3 % več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v decembru 2020 zaklali približno 3.172.000 kljunov perutnine, približno 25.000 prašičev in približno 12.000 glav goved in s tem pridobili približno 5.800 ton perutninskega mesa, približno 2.300 ton prašičjega mesa in približno 3.800 ton govejega mesa.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Zakol domačih živali v decembru 2020
V slovenskih klavnicah so v decembru 2020 zaklali približno 3.172.000 kljunov perutnine, približno 25.000 prašičev in približno 12.000 glav goved in s tem pridobili približno 5.800 ton perutninskega mesa, približno 2.300 ton prašičjega mesa in približno 3.800 ton govejega mesa.

V decembru 2020 zaklanih manj goved kot v novembru 2020
V slovenskih klavnicah so v decembru 2020 zaklali manj goved kot v novembru 2020, drugih vrst živali pa več. Goved so zaklali za približno 5 % manj (ali približno 1.000 goved manj). Ovc so zaklali za približno 79 % več kot v novembru 2020 (ali približno 400 ovc več), konj za približno 29 % več (ali točno 25 konj več), prašičev za približno 22 % več (ali približno 4.000 živali več) in perutnine za približno 3 % več  (ali približno 81.000 perutnine več).

Spremembe v masah trupov v decembru 2020 zaklanih živali so glede na november 2020 večinoma sledile spremembam v številih posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila za okoli 76 % večja kot v prejšnjem mesecu (to je bilo približno 5.000 kg ovčjega mesa več), masa trupov zaklanih konj za točno 23 % (približno 4.000 kg konjskega mesa več), masa trupov zaklanih prašičev za približno 16 % (približno 320.000 kg prašičjega mesa več) in masa trupov zaklane perutnine za približno 3 % več (perutninskega mesa je bilo pridobljenega približno 186.000 več). Masa trupov zaklanih goved je bila manjša za približno 3 % (oz. količina pridobljenega govejega mesa je bila za približno 128.000 kg manjša).

Goved in perutnine zaklanih v decembru 2020 več kot v decembru 2019
Ovc je bilo v decembru 2020 zaklanih za okoli 22 % manj kot v decembru 2019, konj za okoli 13 % manj in prašičev za okoli 6 % manj, medtem ko je bilo goved zaklanih za okoli 6 % več, perutnine pa za okoli 1 % več.

Spremembe v masah trupov v decembru 2020 zaklanih živali so v primerjavi z decembrom 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali. Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za približno 18 %, ovc za približno 17 %, prašičev pa za približno 1 %. Masa trupov goved pa je bila večja za približno 7 %, perutnine pa za približno 1 %.


V decembru 2020 je bilo v slovenskih klavnicah zaklanih tudi 5 glav uvoženih goved; skupna masa trupov teh živali je bila približno 2 toni. Uvožene so bile iz Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine v decembru 2020 v slovenskih klavnicah nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, december 2020
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji11223201,00
Govedo12.3543.778305,85
Prašiči24.7912.30793,05
Ovce8781213,41
Koze3909,59
Kunci31201,30
Perutnina3.172.2805.8351,84
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
XII 2020
XI 2020 
XII 2020
XII 2019
številomasaštevilomasa
Konji128,7123,086,881,7
Govedo94,996,7105,7106,7
Prašiči121,6116,193,898,9
Ovce179,2175,678,183,1
Perutnina102,6103,3101,3100,5
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni do konca februarja 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.