Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2020

V 2020 so v slovenskih klavnicah zaklali približno 14.000 prašičev manj kot v 2019

V slovenskih klavnicah so v letu 2020 zaklali približno 1.000 konj, 118.000 glav goved, 246.000 prašičev, 9.000 ovc, 1.000 koz, 3.000 kuncev in 40.100.000 kljunov perutnine.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Perutnine, goved in kuncev so v letu 2020 zaklali več kot v letu 2019, prašičev, ovc, koz in konj pa manj kot v 2019. Konj so zaklali točno za 8 % manj (ali približno 100 živali manj), goved za približno 2 % več (ali približno 2.000 živali več), prašičev za približno 6 % manj (ali okoli 14.000 živali manj), ovc za točno 24 % manj (ali približno 3.000 živali manj), koz za približno 25 % manj (ali približno 300 živali manj), kuncev za okoli 5 % več (ali približno 100 živali več) in perutnine za približno 3 % več (ali približno 1.296.000 živali več).

Spremembe v masah v letu 2020 zaklanih živali v primerjavi z letom 2019 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.


Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20202020
2019
20202020
2019
20202020
2019
številoindekstindekskgindeks
Konji1.07092,023592,3220,02100,3
Govedo118.124101,636.500102,1308,99100,6
Prašiči245.50294,522.76696,092,73101,6
Ovce9.42576,012479,313,19104,2
Koze90975,4875,39,3099,9
Kunci2.595104,73104,81,30100,1
Perutnina40.137.154103,372.943104,21,82100,8
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.