Število živine, Slovenija, 1. 12. 2020

1. decembra 2020 smo v Sloveniji redili okoli 229.000 prašičev, kar je najmanj po letu 1991

1. decembra 2020 smo v Sloveniji redili prašičev in perutnine manj, goved pa več kot pred enim letom. Prašičev smo po začasnih podatkih redili približno 11.000 manj, perutnine za približno 305.000 manj, goved pa za približno 2.000 več.

  • 12. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Goved več kot pred letom dni
Začasni podatki kažejo, da se je v Sloveniji 1. decembra 2020 ukvarjalo z rejo goved približno 29.000 kmetijskih gospodarstev. Vsa skupaj so 1. decembra 2020 redila približno 485.000 glav goved ali približno 1 % več kot 1. decembra 2019 (to je približno 2.000 glav goved več).

Krave je 1. decembra 2020 redilo približno 22.000 kmetijskih gospodarstev. Vsa skupaj so jih redila približno 167.000 ali približno 1.000 oz. 1 % več kot 1. decembra 2019.

Prašičev manj kot pred letom dni
Z rejo prašičev se je 1. decembra 2020 po začasnih podatkih ukvarjalo približno 21.000 kmetijskih gospodarstev ali približno 1.700 manj kot 1. decembra 2019.

1. decembra 2020 so vsa omenjena kmetijska gospodarstva skupaj redila približno 229.000 prašičev, to je približno 4 % ali 11.000 živali manj kot pred enim letom. Začasni podatki kažejo, da se je število prašičev glede na prejšnje leto spet zmanjšalo in da se tako dolgoletno upadanje števila prašičev nadaljuje. Leto 2020 je bilo tako naslednje leto, v katerem se je v Sloveniji redilo najmanj prašičev po letu 1991.

Perutnine približno za 5 % manj kot pred letom dni
Po začasnih podatkih je 1. decembra 2020 redilo perutnino približno 30.000 kmetijskih gospodarstev ali približno 5.000 manj kot 1. decembra 2019. Vsa skupaj so redila približno 6.340.000 perutnine ali približno 5 % manj kot pred letom dni (to pomeni približno 305.000 živali manj kot pred letom dni).

Najbolj se je zmanjšalo število kokoši nesnic, in sicer za okoli 14 % (to pomeni približno 258.000 živali manj). Zmanjšalo se je tudi število najštevilnejše kategorije perutnine, pitovnih piščancev. Teh je bilo namreč 1. decembra 2020 po začasnih podatkih  približno 162.000 (ali za približno 4 %) manj kot 1. decembrom 2019. Opazno se je znižalo tudi število puric in puranov, vendar ta kategorija v primerjavi s pitovnimi piščanci ni tako številna; po začasnih podatkih jih je bilo  1. decembra 2020 približno 25.000 (ali 17 %) manj kot 1. decembra 2019.

Ovc in koz več kot pred letom dni
Ovce je 1. decembra 2020 po začasnih podatkih redilo približno 5.300 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 200 več kot 1. decembra 2019. Vsa skupaj so jih 1. decembra 2020 redila približno 114.000, kar je bilo približno 3.000 ali za približno 3 % ovc več kot pred enim letom.

Koze je redilo približno 3.100 kmetijskih gospodarstev ali približno 400 manj kot 1. decembra 2019. Vsa skupaj so 1. decembra 2020 redila približno 26.000 koz, kar je bilo  približno 1.000 ali za približno 6 % več kot pred enim letom.


Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Živina, 1. december, Slovenija
Živina, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Vira: SURS, MKGP
Perutnina, 1. december, Slovenija
Perutnina, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Vir: SURS
Prašiči, 1. december, Slovenija
Prašiči, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Vir: SURS
Živina, 1. december, Slovenija
201920201)2020
2019
številoindeks
Govedo483.068485.453100,5
Prašiči240.138229.48395,6
Perutnina6.645.2896.339.86795,4
Ovce110.259113.734103,2
Koze24.35825.757105,7
1) - začasni podatki
Vira: SURS, MKGP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.