Dejavnosti za izdelavo zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz ter njihovo prodajo

Dejavnosti za izdelavo zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz, ter dejavnosti prodaje teh izdelkov

Objavo v zvezi z vprašanji podjetij in drugih institucij o ustrezni razvrstitvi dejavnosti proizvodnje in prodaje zaščitne opreme in sredstev po Standardni klasifikaciji dejavnosti smo izdali že lani, letos pa jo zaradi zakonskih sprememb, povezanih z razvrstitvijo teh dejavnosti, dopolnjujemo.

  • 10. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Uporaba zaščitnih obraznih mask je postala del našega vsakdana, saj so maske učinkovit pripomoček pri omejevanju prenosa novega koronavirusa in ne kaže, da jih bomo kmalu opustili. Pri nošenju obraznih mask v javnosti gre predvsem za družbeno odgovornost in je priporočljivo za vse, dokler virusa ne bomo popolnoma izkoreninili.

Obstaja veliko različnih vrst mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz, saj se tudi uporabljajo za različne namene in na različnih področjih, zato v zvezi z razvrščanjem izdelave omenjenih izdelkov in trgovanja z njimi navajamo v nadaljevanju nekaj pojasnil glede izbire ustrezne šifre dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008) in po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA Ver. 2.1 ali krajše CPA) v povezavi s Kombinirano nomenklaturo (KN). V letu 2021 je pri KN prišlo do nekaterih sprememb, ki so vplivale tudi na SKD 2008 in CPA.  

Izdelava zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz

Zaščitnih izdelkov za obraz je več vrst: varovalni obrazni ščitniki/vizirji, filtrirne maske, plinske maske, kirurške maske, maske iz tkanin itd. 

Pri razvrščanju dejavnosti izdelava zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz po SKD 2008 se lahko upoštevajo naslednje šifre: 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti, 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov, 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja, 14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov in 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil.

Po CPA sodijo v kategorije 32.99.11 Zaščitne čelade in drugi zaščitni izdelki, 32.50.50 Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema, 17.22.12 Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti, dodatki in pribor za oblačila, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine, 14.19.23 Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n. in v 13.92.29 Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi).

Pri razvrstitvi dejavnosti izdelava zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz je zaradi spremembe šifer nekaterih postavk v KN prišlo do sprememb v razvrščanju po SKD 2008 in CPA. Dejavnosti, ki so prej po SKD 2008 sodile v dejavnosti 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil in 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti, sedaj posledično sodijo v drugo dejavnost in kategorijo, kar je prikazano v tabeli 1.

Trgovanje z zaščitnimi maskami in drugimi zaščitnimi izdelki za obraz

Pri razvrščanju dejavnosti trgovanje z zaščitnimi maskami na debelo in drugimi zaščitnimi izdelki za obraz po SKD 2008 se lahko upoštevajo naslednje šifre: 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom, 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali ter 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe.

Dejavnost posredništvo pri prodaji zaščitnih mask in drugih zaščitnih izdelkov za obraz na debelo (kar pomeni, da poslovni subjekt ni lastnik blaga, temveč ga le preprodaja) spada po SKD 2008 v dejavnosti z naslednjima šiframa: 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov in/ali 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov.

Pri razvrščanju dejavnosti prodaja na drobno po SKD 2008 se lahko upoštevajo naslednje šifre: 
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom,
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili,
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo,
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.


Prodaja zaščitne opreme in tudi prodaja na splošno, danes pogosto potekata prek interneta ali po pošti. Ti dve dejavnosti spadata po SKD 2008 v šifro 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu, neposredna prodaja ali prodaja »od vrat do vrat« pa v šifro 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.