Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2020

Vrednosti izvoza in uvoza v letu 2020 nižji kot v letu 2019

Slovenija je v obdobju od januarja do decembra 2020 izvozila vrednostno za 2,0 %, uvozila pa za 6,0 % manj blaga kot v istem obdobju 2019. Za razliko od leta 2019 je v tem obdobju v blagovni menjavi ustvarila presežek.

  • 9. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v decembru 2020 višja kot v decembru 2019

Blagovna menjava je bila v decembru 2020 dokaj skromna, saj se je vrednost izvoza (2,5 milijarde EUR) med lanskimi mesečnimi podatki uvrstila šele na deveto mesto, vrednost uvoza (2,8 milijarde EUR) pa na šesto mesto. Izvoz je bil vrednostno nižji kot v decembru le še v aprilu, maju in avgustu, uvoz pa je bil nižji kot v decembru v mesecih od aprila do septembra.

Kljub temu sta bila izvoz in uvoz v decembru 2020 višja kot v decembru 2019, in sicer izvoz za 6,9 %, uvoz pa za 1,1 %. Glede na vrednost povprečnega mesečnega izvoza v letu 2019 sta bili vrednosti izvoza in uvoza v decembru 2020 nižji; izvoz za 9,9 %, uvoz pa za 2,0 %. V decembru 2020 je bil v blagovni menjavi s tujino zabeležen primanjkljaj v vrednosti 0,3 milijarde EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 90,5-odstotna.

Vrednost izvoza v države članice EU višja, vrednost uvoza iz teh držav pa nižja kot v decembru 2019

Za slovenski izvoz in uvoz trgi držav članic EU še vedno ostajajo najpomembnejši. Tako je bilo tudi v letu 2020, saj je Slovenija v tem letu tja izvozila 66,9 % vsega izvoženega blaga in od tam uvozila 67,5 % vsega uvoženega blaga. Izvoz v države članice EU je bil v decembru 2020 višji za 6,2 %, uvoz v decembru 2020 pa za 3,2 % nižji kot v decembru 2019. Blago, izvoženo v države članice EU v decembru 2020, je bilo vredno 1,7 milijarde EUR, blago, uvoženo iz držav članic EU, pa 1,8 milijarde EUR. Decembrski izvoz v države članice EU se je po vrednosti v primerjavi s preostalimi meseci leta 2020 uvrstil na deveto mesto, uvoz pa na osmo.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v decembru 2020 izvozila v države nečlanice je bila za 8,5 % višja kot v decembru 2019 in je znašala 0,8 milijarde EUR. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija uvozila iz omenjenih držav v decembru 2020, pa je bila za 10,1 % višja kot v decembru 2019 in je znašala 1,0 milijarde EUR. Decembrski izvoz v države nečlanice se je po vrednosti v primerjavi s preostalimi meseci leta 2020 uvrstil na deseto mesto, uvoz pa celo na drugo mesto.

Izvoz in uvoz v letu 2020 manjša kot v letu 2019

Slovenija je v letu 2020 izvozila za 32,9 milijarde EUR blaga, uvozila pa ga je za 32,0 milijarde EUR. Vrednosti obeh, tako izvoza kot uvoza, sta bili nižji kot v letu 2019. Pokritost uvoza z izvozom je bila 102,7-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je v tem obdobju znašal 0,9 milijarde EUR in je bil drugi največji v zadnjih desetih letih.

Za blagovno menjavo v letu 2020 je bilo značilno, da je izvoz glede na leto 2019 upadel manj kot uvoz. Izvoz je bil namreč za 2,0 %, uvoz pa za 6,0 % nižji kot v 2019. Izvoz se je zmanjšal predvsem zaradi upada trgovanja z državami članicami EU, medtem ko se je vrednost trgovanja z državami nečlanicami celo okrepila. Med glavnimi trgovinskimi partnericami se je najbolj povečal izvoz v Nemčijo in Švico, medtem ko se je v Italijo in Francijo zmanjšal glede na leto 2019. Vrednostno se je najbolj povečal izvoz blaga iz skupine proizvodov medicinski in farmacevtski proizvodi, ki je tudi sicer največ prispeval k skupni vrednosti izvoza. Največji delež k celotnemu izvozu v letu 2020 so poleg njih prispevali še proizvodi iz skupine cestna vozila.

Uvoz se je prav tako zmanjšal zaradi upada trgovanja z državami članicami EU, medtem ko se je, podobno kot pri izvozu, trgovanje z državami nečlanicami okrepilo. Med glavnimi trgovinskimi partnericami se je najbolj okrepil uvoz iz Švice in Kitajske, medtem ko se je uvoz iz Avstrije, Italije in Hrvaške zmanjšal glede na leto 2019. K skupnemu uvozu je tudi tu vrednostno največ prispeval uvoz proizvodov iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi, katerim, podobno kot pri izvozu, sledijo proizvodi iz skupine cestna vozila.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.518.28632.875.893106,998,0
  EU-271.732.79921.995.235106,291,2
  države nečlanice EU785.48710.880.658108,5115,3
Uvoz2.783.48432.025.619101,194,0
  EU-271.791.90421.605.75896,888,4
  države nečlanice EU991.58010.419.860110,1108,1
Trgovinska bilanca-265.198850.274-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %90,5102,7-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.