Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, januar 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, januar 2021

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za januar 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 12. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin, že objavljene v Prvi objavi dne 5.2.2021, objavljamo na podrobnejši ravni še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO

SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami. 

Tudi v januarju 2021 smo tako velik del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko).

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 6,7 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 8,6 % vseh podatkov, vključenih v izračun  indeksa cen življenjskih potrebščin.

Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.

Novosti in metodološke spremembe v letu 2021

Na začetku leta smo – tako kot v prejšnjih letih – spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih za leto 2018, preračunanih na cene iz decembra 2020, pri čemer smo upoštevali tudi večje spremembe v utežeh pri HICŽP, ki so bile opravljene na podlagi ocenjenih podatkov o izdatkih gospodinjstev za leto 2020 iz nacionalnih računov.

Epidemija je močno vplivala na potrošnjo gospodinjstev, zato smo uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin pripravili nekoliko drugače kot v prejšnjih letih. Po Eurostatovih priporočilih te tako temeljijo na točnih podatkih za leto 2019 ter ocenjenih podatkih o izdatkih gospodinjstev za leto 2020 iz nacionalnih računov, pri čemer smo upoštevali razliko med cenami v decembru 2020 (to je tudi referenčno cenovno obdobje) in povprečjem leta 2020.

Nekoliko smo revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, in seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.