Temeljni agregati sektorja država (aprilsko EDP poročanje), Slovenija, 2017–2020

Primanjkljaj sektorja država v letu 2020 znašal 3.868 milijonov EUR

Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 znašal 3.868 milijonov EUR ali 8,4 % BDP, bruto dolg pa 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP.

  • 31. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 6. 4. 2021 ob 15:43
  • |
  • brez statusa


Primanjkljaj sektorja država je v  letu 2020 znašal 3.868 milijonov EUR ali 8,4 % BDP. To je bil za 4.075 milijonov EUR nižji saldo od tistega v letu 2019. Primanjkljaj podsektorja centralna država je znašal 3.959 milijonov EUR, druga dva sektorja pa sta ustvarila presežek (lokalna država 83 milijonov EUR, skladi socialne varnosti 8 milijonov EUR).

Prihodki celotnega sektorja so bili za 4,6 % nižji kot v letu 2019, v glavnem  zaradi nižjih davčnih prihodkov. Davki na proizvodnjo in uvoz so bili nižji za 9,8 %, tekoči davki na dohodke in premoženje za 9,4 %.

Izdatki sektorja so bili za 14,8 % višji kot v 2019. Glavni razlog za to so bili izdatki, povezani z odpravljanjem posledic epidemije bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus (SARS-Cov-2): subvencije so bile višje za 1.475 milijonov EUR ali 425,4 %, socialna nadomestila in pomoči v denarju za 759 milijonov EUR ali 10,3 %.

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2020 znašal 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2019 se je zvišal za 5.684 milijonov EUR ali za 15,2 odstotne točke BDP.

Revizija za predhodna leta
Skladno z revizijsko politiko so bile revidirane statistike za leto 2019. Zaradi nižje vrednosti dohodnine se je presežek sektorja država po reviziji znižal, in sicer za 42 milijonov EUR (0,1 % BDP).

Podrobnejše statistike
Podrobnejše statistike so objavljene v podatkovni bazi SiStat.


Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2017201820192020
mio. EUR
Prihodki18.93120.29321.16020.195
Minus: izdatki18.95219.96020.95324.062
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-21334208-3.868
Centralna država-90399229-3.959
Lokalna država12-80-3283
Skladi socialne varnosti5714108
Minus: izdatki za obresti1.079920825756
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)1.0591.2531.033-3.112
Dolg po stanju konec leta31.89132.23731.74437.429
Centralna država31.32031.65631.12336.766
Lokalna država782806857889
Skladi socialne varnosti1100
Konsolidacija med podsektorji (-)-212-225-236-227
Vir: SURS
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2017201820192020
% BDP
Prihodki44,044,243,743,6
Minus: izdatki44,143,543,352,0
Presežek (+)/primanjkljaj (-)0,00,70,4-8,4
Centralna država-0,20,90,5-8,6
Lokalna država0,0-0,2-0,10,2
Skladi socialne varnosti0,10,00,00,0
Minus: izdatki za obresti2,52,01,71,6
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)2,52,72,1-6,7
Dolg po stanju konec leta74,170,365,680,8
Centralna država72,869,064,379,4
Lokalna država1,81,81,81,9
Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.