Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2021

Cene v januarju 2021 nižje na obeh ravneh, na letni za 0,7 %, na mesečni za 0,4 %

V januarju 2021 smo imeli na obeh ravneh deflacijo: letna je bila 0,7-odstotna, mesečna pa 0,4-odstotna. Letna deflacija je bila v glavnem posledica cenejših goriv in energije (za 9,4 %), mesečna pa razprodaj zimske obleke in obutve.

  • 5. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Inflacija v januarju na letni ravni −0,7-odstotna

Letna rast cen je bila v januarju 2021 −0,7-odstotna (v januarju 2020 je bila 2,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,3-odstotna (v januarju 2020 je bila 1,7-odstotna).

Storitve so se v letu dni v povprečju podražile za 0,4 %, blago pa pocenilo za 1,2 %. Cene trajnega in poltrajnega blaga so se znižale za 0,2 %, cene blaga dnevne porabe pa za 1,7 %.

Letna deflacija v januarju 2021 je bila v glavnem posledica cenejših naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 12,8 %, goriva in maziva za 16,6 %) in cenejših počitniških paketov (za 8,4 %). Prvi so k deflaciji prispevali 0,9 odstotne točke, drugi 0,3 odstotne točke. 


Mesečno rast cen najbolj nižale zimske razprodaje

Cene v januarju 2021 so bile v povprečju za 0,4 % nižje kot v decembru 2020.

Mesečna deflacija v januarju 2021 je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve (za 6,8 %); te so inflacijo znižale za 0,5 odstotne točke. Po 0,2 odstotne točke so k mesečni deflaciji prispevale še nižje cene zdravstvenih storitev (za 2,8 %) in nižje cene počitniških paketov (za 6,2 %).

Mesečno deflacijo so blažile višje cene naftnih derivatov in hrane (prve za 0,2 odstotne točke, druge za 0,1 odstotne točke). Cene tekočih goriv in bencina so se zvišale za 4,2 %, cene dizelskega goriva za 4,3 %, cene hrane za 0,8 % (cene sveže zelenjave  za 5,9 %). Vse preostale podražitve v januarju 2021 so k mesečni inflaciji prispevale še 0,2 odstotne točke.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2021 –0,9-odstotna (v januarju 2020 je bila 2,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,3-odstotna.

Cene storitev so bile v januarju 2021 v povprečju za 0,8 % višje kot v januarju 2020, cene blaga pa za 1,9 % nižje. Cene blaga dnevne porabe so se znižale za 2,9 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa so v povprečju ostale nespremenjene. 

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2020 –0,3-odstotna (v decembru 2019 je bila 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,3-odstotna (v novembru 2020 0,2-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–2,4-odstotna), najvišja, 3,4-odstotna, pa na Poljskem; v Sloveniji je bila –1,2-odstotna.

Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2020 in 2021
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2020 in 2021
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
I 21
I 20
I 21 
XII 20
I 21–II 20
I 20–II 19
I 21
Ø 15 
Skupaj99,399,699,7103,76
01 Hrana in brezalkoholne pijače100,1100,8103,2109,97
02 Alkoholne pijače in tobak103,8100,9101,9110,09
03 Oblačila in obutev100,993,297,192,14
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo98,499,998,4110,25
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,799,999,9101,75
06 Zdravstvo102,197,2101,5106,21
07 Prevoz95,5101,294,393,44
08 Komunikacije101,0100,6100,2106,42
09 Rekreacija in kultura97,198,399,595,65
10 Izobraževanje100,7100,0102,3112,62
11 Restavracije in hoteli100,8100,6101,2110,36
12 Raznovrstno blago in storitve100,8100,2102,7110,58
  Blago98,899,798,8101,55
  Storitve100,499,4101,4108,44
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
I 21
I 20
I 21 
XII 20
I 21–II 20
I 20–II 19
I 211)
Ø 15 
Skupaj-0,9-0,3-0,5104,20
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,20,82,8109,38
02 Alkoholne pijače in tobak3,90,72,0110,14
03 Oblačila in obutev1,2-7,2-3,091,12
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-2,3-0,1-2,2110,23
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,10,00,3100,81
06 Zdravstvo1,1-3,91,6107,03
07 Prevoz-5,91,5-7,093,76
08 Komunikacije1,50,40,6106,45
09 Rekreacija in kultura-1,0-0,3-0,1100,22
10 Izobraževanje0,60,01,9111,31
11 Restavracije in hoteli0,70,21,7111,50
12 Raznovrstno blago in storitve1,10,22,3109,71
  Blago-1,9-0,2-1,8100,70
  Storitve0,8-0,41,6110,35
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami. 

Tudi v januarju 2021 smo tako velik del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko).

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 6,7 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 8,6 % vseh podatkov, vključenih v izračun indeksa cen življenjskih potrebščin.

Novosti in metodološke spremembe v letu 2021

Na začetku leta smo – tako kot v prejšnjih letih – spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih za leto 2018, preračunanih na cene iz decembra 2020, pri čemer smo upoštevali tudi večje spremembe v utežeh pri HICŽP, ki so bile opravljene na podlagi ocenjenih podatkov o izdatkih gospodinjstev za leto 2020 iz nacionalnih računov.

Epidemija je močno vplivala na potrošnjo gospodinjstev, zato smo uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin pripravili nekoliko drugače kot v prejšnjih letih. Po Eurostatovih priporočilih te tako temeljijo na točnih podatkih za leto 2019 ter ocenjenih podatkih o izdatkih gospodinjstev za leto 2020 iz nacionalnih računov, pri čemer smo upoštevali razliko med cenami v decembru 2020 (to je tudi referenčno cenovno obdobje) in povprečjem leta 2020.

Nekoliko smo revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, in seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.