Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2020

V letu 2020 v Sloveniji 42 % manj turističnih prenočitev kot v 2019

Turistično dogajanje v Sloveniji je bilo v decembru 2020 zaradi drugega vala epidemije covida-19 zelo okrnjeno. V turističnih nastanitvenih obratih je bilo ustvarjenih okrog 70.000 prenočitev, kar je bilo 9 % števila prenočitev iz decembra 2019.

  • 29. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Turistične prenočitve v decembru 2020 le kot izjeme, opredeljene v podrobnejših pojasnilih k vladnemu Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je v novembru 2020 objavila podrobnejša pojasnila k omenjenemu Odloku, ki se med drugim nanašajo tudi na področje nastanitev. V njih so navedene izjeme in pojasnilo, da Odlok ne regulira poslovanja med podjetji.

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v decembru 2020 zabeleženih približno 9.300 prihodov turistov (97 % manj kot v decembru 2019) in 70.600 njihovih prenočitev (91 % manj kot v decembru 2019).

Domači turisti so v decembru 2020 ustvarili 5.000 prihodov (5 % vrednosti iz decembra 2019) in skoraj 40.000 prenočitev (14 % vrednosti iz decembra 2019). Prihodov tujih turistov je bilo približno 4.300 (2 % vrednosti iz decembra 2019), njihovih prenočitev pa skoraj 31.000 (6 % vrednosti iz decembra 2019).

Od prenočitev tujih turistov, kolikor jih je bilo v decembru 2020, so jih največ ustvarili turisti iz Bosne in Hercegovine (nekaj več kot 4.800 prenočitev ali 16 % prenočitev tujih turistov), Srbije (nekaj več kot 4.200 prenočitev ali 14 % prenočitev tujih turistov), Hrvaške (8 %), Severne Makedonije (7 %), Nemčije (7 %) in Italije (5 %).

Glavnina prenočitev v decembru 2020 je bila ustvarjena v zdraviliških občinah (približno 24.300 prenočitev ali 34 % vseh prenočitev). Sledile so mestne občine (približno 11.200 prenočitev ali 16 % vseh prenočitev), obmorske občine (približno 9.700 prenočitev ali 14 % vseh prenočitev) in občina Ljubljana (9.500 prenočitev ali prav tako 14 % vseh prenočitev).

57 % vseh prenočitev v decembru 2020 je bilo ustvarjenih v hotelih.

V letu 2020 za 42 % manj prenočitev turistov kot v letu 2019

V letu 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 3 milijone prihodov domačih in tujih turistov (ali 51 % manj kot v letu 2019) in nekaj več kot 9.2 milijona njihovih prenočitev (ali 42 % manj kot v istem obdobju 2019).

Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so v letu 2020 zabeležili za 21 % več prihodov domačih turistov kot v letu 2019, njihovih prenočitev pa je bilo za 33 % več. Prihodov tujih turistov so zabeležili za 74 % manj, njihovih prenočitev pa je bilo za 71 % manj kot v letu 2019.

V letu 2020 prenočili pri nas največkrat turisti iz Nemčije, Avstrije in Italije

Od tujih turistov, ki so v 2020 obiskali Slovenijo, so ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (skoraj 814.000 prenočitev ali skoraj četrtino vseh prenočitev tujih turistov), Avstrije (11 %), Italije (prav tako 11 %), Hrvaške (7 %), Madžarske (5 %) in Nizozemske (prav tako 5 %). 


Več podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

V podatkovno bazo SiStat smo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, december 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj9.3973.065.0732,949,270.6019.205.0129,058,4
Domači5.0531.848.9644,6121,039.7015.850.37414,0132,8
Tuji4.3441.216.1092,025,930.9003.354.6386,229,5
  od tega
  iz Bosne in Hercegovine47634.7638,448,24.879116.63131,859,5
  iz Srbije30142.6753,129,54.232141.71716,837,3
  iz Hrvaške31382.0621,334,92.488224.3594,841,7
  iz Severne Makedonije818.3914,937,32.22531.83447,053,5
  iz Nemčije284289.1432,849,42.103813.9627,153,5
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, december 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
XII 2020I–XII 2020XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj9.3973.065.0732,949,270.6019.205.0129,058,4
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine1.987630.4082,562,424.3392.250.22810,165,3
  Gorske občine1.8801.011.4462,653,98.2942.836.8964,761,2
  Obmorske občine817612.9432,264,19.7622.220.66610,173,6
  Ljubljana2.102254.9642,722,69.580540.4106,724,3
  Mestne občine1.181183.8313,835,411.252455.63316,643,6
  Druge občine1.430371.4814,650,37.374901.17912,664,1
Nastanitveni obrati
  Hoteli5.9781.252.7863,041,040.2913.596.3528,749,1
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše1.742674.6143,057,49.7282.242.8496,868,5
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine3036.4321,340,99.402186.21559,852,1
  Gostišča56973.94210,157,12.333172.91420,369,5
  Prenočišča24877.1482,944,32.220208.38011,654,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Končni podatki iz nastanitvene statistike za december 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. februarja 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.


Pojasnilo k podatkom za november 2020


Končni mesečni podatki za november 2020, objavljeni v podatkovni bazi SiStat, se bistveno razlikujejo od začasnih mesečnih podatkov za ta mesec, ker so bila ob pripravi končnih podatkov upoštevana dodatna pojasnila Vlade Republike Slovenije k Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.