Gospodarska klima, Slovenija, januar 2021

Gospodarsko razpoloženje v januarju 2021 zadovoljivo

Gospodarska klima je bila januarja 2021 na mesečni ravni višja za 2,2, na letni ravni pa nižja za 11,1 odstotne točke.

  • 25. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarsko razpoloženje zadovoljivo

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v januarju 2021 (pri –7,1 odstotne točke) za 2,2 odstotne točke višja kot v decembru 2020 (pri –9,3 odstotne točke).

K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so prispevali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v trgovini na drobno. Pozitivno so vplivali: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu in kazalnik zaupanja med potrošniki (vsak za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je bil negativen (za 0,7 odstotne točke).

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni nižje že nekaj mesecev

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v januarju 2021 za 11,1 odstotne točke nižja kot v januarju 2020.

Na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni so vplivali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (ta je bil za 2,5 odstotnih točk višji). Najbolj sta vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 7,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 3,6 odstotne točke), sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,0 odstotne točke) in kazalnik zupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2021
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2021
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2021
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Kazalnik gospodarske klime je bil preračunan, in sicer zato, ker je bila spremenjena sestava kazalnika zaupanja potrošnikov. Več informacij o tem najdete v Metodoloških pojasnilih.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.