Mnenje potrošnikov, Slovenija, januar 2021

Mnenje potrošnikov na začetku leta 2021 nekoliko boljše

Mnenje potrošnikov se je v januarju 2021 v primerjavi z decembrom nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko), glede na lanski januar pa je bilo slabše za 18 odstotnih točk. 

  • 21. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Mnenje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše  

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v januarju 2021 glede na december 2020 izboljšal za 1 odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bil za 8 odstotnih točk nižji.

Med kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, sta se izboljšala pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke) in pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi (za 2 odstotni točki). Kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu in pričakovanje glede večjih nakupov pa sta se poslabšala (vsak za 2 odstotni točki).

Na letni ravni slabše

Glede na januar 2020 je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v januarju 2021 nižji za 18 odstotnih točk.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 29 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 16 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov prav tako za 16 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa za 11 odstotnih točk.

Namere potrošnikov glede večjih naložb

Pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja so se glede na oktober 2020 izboljšala za 1 odstotno točko. Pričakovanja glede nakupa avtomobila so se za 2 odstotni točki poslabšala. Pričakovanja glede izboljšave stanovanja pa se od oktobra 2020 niso spremenila.


Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-januar 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-januar 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2021
Vir: SURS


METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki so bili pripravljeni na podlagi vprašalnika za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 17. januarjem 2021 odgovorilo 1.222 oseb.

Metodološke spremembe v letu 2021
Z januarjem 2021 je bilo v raziskovanje Mnenje potrošnikov uvedenih nekaj sprememb:
1. Kazalnik zaupanja potrošnikov se izračunava po novi formuli, in sicer iz odgovorov na vprašanja 1, 2, 4 in 9 (do januarja 2021 se je izračunaval iz vprašanj 2, 4, 7 in 11).
2. V vprašalnik za to raziskovanje je bilo dodano vprašanje o negotovosti. 
3. Zaradi spremenjenega načina zbiranja podatkov v letu 2016 so se pri treh časovnih vrstah pojavile spremembe nivojev. Te časovne vrste (vprašanja 6, 9 in 11) so bile preračunane in  prvič objavljene v januarju 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.