Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2020 v povprečju nižje za 0,2 %

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2020 znižale za 0,2 %. V tem letu so se najizraziteje zvišale cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 11,3 %), opazneje znižale pa v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 3,4 %).

  • 21. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2020 za 0,2 % nižje kot v 2019

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2020 znižale za 0,2 % (v letu 2019 so se glede na prejšnje leto zvišale za 0,6 %). Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 1,0 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,4 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se v enem letu znižale (za 1,2 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 1,8 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v 2020 glede na 2019 znižale cene surovin (za 1,5 %), medtem ko so se cene energentov zvišale (za 3,0 %), cene proizvodov za široko porabo (za 0,5 %) in cene proizvodov za investicije (za 0,9 %).

V letu 2020 so se najizraziteje zvišale cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 11,3 %), opazneje znižale pa v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 3,4 %) ter v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,3 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v decembru 2020 v povprečju enake cenam v novembru 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v decembru 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nespremenjene. Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile prav tako v povprečju nespremenjene, medtem ko so bile cene proizvodov, namenjenih prodaji na tujem trgu, nižje za 0,1 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v decembru 2020 v povprečju za 0,1 % nižje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa prav tako nižje za 0,1 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v decembru 2020 glede na november 2020 znižale cene surovin (za 0,2 %), cene energentov (za 0,2 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %), medtem ko so se cene proizvodov za investicije zvišale (za 0,3 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec opazneje znižale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov za (4,5 %) in v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (za 2,9 %), zvišale pa so se v proizvodnji kovin (za 2,2 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2020
XI 2020 
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
XII 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,099,899,8103,45
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,898,598,8102,49
Energenti99,8103,0103,4112,65
Proizvodi za investicije100,3100,999,6101,74
Proizvodi za široko porabo99,9100,5100,8104,29
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,7100,1100,2104,32
C Predelovalne dejavnosti99,999,699,5102,83
D Oskrba z električno energijo100,0103,3103,6116,06
E Oskrba z vodo100,0111,3110,9113,62
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2020
XI 2020 
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
XII 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0101,0100,7105,09
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,998,698,8101,80
  evrsko območje99,998,898,9101,32
  zunaj evrsko območje99,998,298,6102,77
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.