Transport, Slovenija, november 2020

Na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika 95 % manj potnikov kot v novembru 2019

Letališki in pristaniški potniški promet sta v novembru 2020 v primerjavi z novembrom 2019 bistveno upadla (95 % oz. skoraj 100 %). Pristaniški blagovni promet se je zmanjšal za 15 %, medtem ko se je letališki blagovni promet povečal za 8 %.

  • 15. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V mestnem javnem linijskem prevozu za 92 % manj potnikov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v novembru 2020 prepeljali okoli 0,5 milijona potnikov, kar je za 92 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v novembru 2020 prepeljali približno 448.400 potnikov, kar je za 85 % manj kot v novembru 2019. Pri tem so opravili približno 6,0 milijona potniških kilometrov, kar je 89 % manj kot v novembru 2019. 

V letališkem prometu pretovorjenega za 8 % več blaga kot v novembru 2019

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v novembru 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 4.300 potnikov, kar je za 95 % manj kot v novembru 2019.

Letališki blagovni promet je bil večji kot v novembru 2019; pretovorjenega je bilo za 8 % več blaga. 

Pristaniški promet v novembru 2020 skoraj brez potniškega prometa

V slovenskih pristaniščih so v novembru 2020 našteli 4 potnike, priplula ni nobena potniška ladja za križarjenje.

Blagovni promet v Pristanišču Koper je bil v novembru 2020 manjši kot v novembru 2019; pretovorjenega je bilo skoraj 1,5 milijona ton blaga, kar je 15 % manj kot v novembru prejšnjega leta.

Število prvič v Sloveniji registriranih cestnih motornih vozil nižje kot v novembru 2019

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v novembru 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 6.520, kar je za 36 % manj kot v novembru 2019. Med temi je bilo skoraj 4.860 osebnih avtomobilov, kar je za 39 % manj kot v novembru 2019. Od tega je bilo skoraj 3.550 novih, kar je za 32 % manj kot v novembru 2019.

Po železnici prepeljanega v 3. četrtletju 2020 za 13 % manj blaga kot v istem obdobju 2019

Vlaki so po slovenskih tirih v 3. četrtletju 2020 prepeljali približno 2,2 milijona potnikov ali za 35 % manj kot v 3. četrtletju 2019. Pri tem so opravili 129 milijonov potniških kilometrov ali za 30 % manj kot v 3. četrtletju 2019. 

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 3. četrtletju 2020 prepeljanih približno 4,7 milijona ton blaga in opravljenih približno 1,2 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 13 % manjša, število opravljenih tonskih kilometrov pa prav tako za 13 % nižje kot v 3. četrtletju 2019.

Po cestah prepeljanega v 3. četrtletju 2020 za 5 % več blaga kot v istem obdobju 2019

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od julija do septembra 2020 prepeljala 24,5 milijona ton blaga in pri tem opravila 5,6 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 5 % večja kot v 3. četrtletju 2019, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 6 % nižje.

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki transporta, Slovenija
XI 2020I–XI 2020XI 2020
XI 2019 
I–XI 2020
I–XI 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)448,413.11814,950,9
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)621410,744,2
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)509,324.846,68,346,7
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)665,513.643,336,248,9
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)319,36.476,138,951,9
Prvič registrirana cestna motorna vozila6.518103.23763,678,3
Prvič registrirani osebni avtomobili4.85577.28361,277,3
Prvič registrirani novi osebni avtomobili3.54951.02568,274,8
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)41090,30,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.462,216.79884,580,6
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)4,3282,45,017,3
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,94979,4094108,091,1
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2020I–IX 2020VII–IX 2020
VII–IX 2019 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)3.754,211.071,081,4
Železniški prevoz2.237,86.504,564,4
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)55,0183,566,2
Železniški prevoz129,1329,570,0
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2020I–IX 2020VII–IX 2020
VII–IX 2019 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz24.537,466.310,4105,3
Železniški prevoz4.738,014.825,787,0
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz5.610,116.391,193,6
Železniški prevoz1.150,03.570,387,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo na voljo v letni objavi, ki bo izšla konec julija 2021.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.