Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, november 2020

Povprečna bruto plača za november 2020 za 11,4 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR in je bila nominalno za 11,4 %, realno pa za 12,3 % višja od bruto plače za oktober 2020. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 15. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za november 2020 višja od plače za oktober 2020 predvsem zaradi višjih izrednih izplačil in višjih dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19
Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR; od bruto plače za oktober 2020 je bila nominalno višja za 11,4 %, realno pa za 12,3 %. Povprečna neto plača za november 2020 pa je znašala 1.328,04 EUR in je bila nominalno za 12,4 %, realno pa za 13,3 % višja od neto plače za oktober 2020.

Tolikšna razlika med povprečno plačo za oktober 2020 in povprečno plačo za november 2020 je bila v veliki meri posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november 2020 (predvsem v zasebnem sektorju), in izplačil dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19 (predvsem v javnem sektorju), ki so bila višja kot v prejšnjem mesecu.

Izredno izplačilo je s plačo za november 2020 prejelo 21,5 % od vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 1,8 odstotne točke manj, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2019). Izredno izplačilo, izplačano s plačo za november 2020, je v bruto znesku znašalo povprečno 756,97 EUR in je bilo za 4,6 % višje od povprečnega bruto izrednega izplačila za november 2019.

Povprečna plača za november 2020 višja od plače za oktober 2020 v obeh sektorjih, zasebnem in javnem
Povprečna bruto plača za november 2020 se je v primerjavi s plačo za oktober 2020 zvišala v obeh sektorjih, v zasebnem sektorju za 12,0 %, v javnem sektorju pa za 10,5 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 9,4 %).

Zvišanje povprečne plače najopaznejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Povprečna bruto plača za november 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.123,34 EUR); sledila je povprečna bruto plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.014,63 EUR).

V primerjavi s plačo za oktober 2020 se je povprečna bruto plača za november 2020 (predvsem zaradi izplačil višjih dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19) najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 26,9 %), znižala pa se je le v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 1,5 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2020Ø I-XI 2020Ø IX-XI 2020XI 2020
X 2020
XI 2020
XI 2019
Ø I-XI 2020
Ø I-XI 2019
EURindeks
Bruto2.028,421.841,441.881,71111,4106,9105,6
Javni sektor2.404,462.185,012.229,05110,5112,6107,1
  od tega sektor država2.437,212.227,222.272,10109,4116,3109,1
Zasebni sektor1.853,991.679,871.719,41112,0103,5104,4
Neto1.328,041.199,141.225,42112,4107,6106,5
Javni sektor1.537,041.404,581.430,33110,1112,9107,8
  od tega sektor država1.544,661.428,011.452,86108,1115,7109,3
Zasebni sektor1.231,101.102,521.129,66113,9104,6105,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za november 2020 bodo objavljeni 25. januarja 2021 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.