Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2020

Število delovno aktivnih oseb je bilo v novembru 2020 za 0,1 % nižje kot v oktobru 2020

Novembra 2020 je bilo približno 889.800 delovno aktivnih ali za 1,3 % manj kot pred enim letom. Število delovno aktivnih moških je bilo za malenkost višje kot v oktobru 2020, žensk pa za 0,2 % nižje. Za oba spola se je na mesečni ravni najizraziteje znižalo v dejavnosti gostinstvo.

  • 18. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število oseb, zaposlenih pri fizičnih osebah, za 1,8 % nižje kot v prejšnjem mesecu
 
V Sloveniji je bilo novembra 2020 približno 889.800 delovno aktivnih oseb, to je za približno 800 ali 0,1 % manj kot v oktobru 2020 in za 1,3 % manj kot v novembru 2019. Glede na oktober 2020 je bilo število zaposlenih oseb nižje za 0,1 % (ali za približno 900; bilo jih je nekaj več kot 794.800), število samozaposlenih pa višje za 0,1 % (ali za približno 100; bilo jih je nekaj več kot 94.900). Glede na november 2019 pa je bilo število zaposlenih oseb nižje za 1,7 %, število samozaposlenih oseb pa je bilo za 2,2 % višje. 

Med zaposlenimi osebami se je v novembru 2020 glede na oktober 2020 število oseb, zaposlenih pri pravnih osebah, znižalo le za malenkost (na približno 745.900), število oseb, zaposlenih pri fizičnih osebah, pa za 1,8 % (na približno 49.000). Glede na november 2019 se je število prvih zmanjšalo za 1,3 %, drugih pa za 8,4 %.

Število delovno aktivnih moških je bilo v novembru za malenkost višje kot v oktobru 2020 (bilo jih je nekaj več kot 488.700), število delovno aktivnih žensk pa je bilo nižje za 0,2 % (bilo jih je približno 401.000). Podrobnejši pregled pokaže, da se je število žensk, zaposlenih pri fizičnih osebah, na mesečni ravni znižalo za 3,3 % (na približno 18.900), število moških, zaposlenih pri fizičnih osebah, pa za 0,8 % (na približno 30.100). Glede na november 2019 se je število prvih zmanjšalo za 11,0 %, drugih pa za 6,7 %. Število zaposlenih obeh spolov se je na mesečni ravni (glede na oktober 2020) najizraziteje znižalo v dejavnosti gostinstvo.

Upad števila delovno aktivnih oseb na mesečni ravni najopaznejši v gostinstvu

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v novembru 2020 na mesečni ravni znižalo v petnajstih, zvišalo pa v petih dejavnostih. Najbolj se je znižalo v gostinstvu, najbolj zvišalo pa v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 %, na približno 202.300) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (za 0,9 %, na nekaj več kot 68.800).

Število delovno aktivnih oseb v gostinstvu je bilo v novembru 2020 za približno 1.500 ali za 4,3 % nižje kot v oktobru 2020 (bilo jih je nekaj več kot 33.300), glede na november 2019 pa je bilo nižje za 12,2 %. Upad je bil najopaznejši v starostni skupini 25–29 let. Število delovno aktivnih oseb v gostinstvu se je na mesečni ravni zmanjšalo v vseh statističnih regijah (glede na delovno mesto), razen v zasavski; tam se je  za 2,4 % povečalo. Najbolj se je zmanjšalo v obalno-kraški statistični regiji; in sicer za 8,4 % (na približno 3.500). Na splošno se je v dejavnosti gostinstvo v novembru 2020 glede na pretekli mesec izraziteje znižalo število delovno aktivnih žensk kot moških (število prvih za 5,0 %, število drugih za 3,3 %). Prav tako je bilo tudi na letni ravni, le da je bilo znižanje še izrazitejše (število delovno aktivnih žensk je bilo nižje za 14,1 %, število delovno aktivnih moških pa za 9,4 %).

Pregled po poklicnih skupinah pokaže, da se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb znotraj dejavnosti gostinstvo najbolj znižalo v poklicni skupini natakarji/natakarice (za približno 800 oz. za 6,8 %), kuharji/kuharice (za približno 200 oz. za 3,0 %) in kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice (za približno 100 oz. za 4,7 %). Najbolj povečalo pa se je število delovno aktivnih oseb v poklicni skupini vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
XI 2020 XI 2020 
X 2020
XI 2020
XI 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo889.75899,998,7
Zaposlene osebe794.84999,998,3
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah745.853100,098,7
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah48.99698,291,6
Samozaposlene osebe94.909100,1102,2
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki67.142100,1100,7
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.456100,198,2
   Samozaposlene osebe - kmetje21.311100,2108,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.