Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, november 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2020 v povprečju za 7,6 % nižje kot v novembru 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2020 povprečno za 7,6 % nižje kot v novembru 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2020 od vrednosti odkupa v novembru 2019 nižja za 4,6 %, od vrednosti odkupa  v oktobru 2020 pa za 15,1 %.

  • 14. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene sadja in krompirja precej nižje kot pred enim letom

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2020 povprečno za 7,6 % nižje kot v novembru 2019. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju nižje za 8,5 %, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 6,8 %.

Glede na november 2019 so se najbolj znižale cene sadja (v povprečju za 20,4%) in krompirja (v povprečju za 28,2 %). Nižje so bile tudi cene industrijskih rastlin (v povprečju za 8,0 %) in cene zelenjadnic (v povprečju za 4,1 %). Cene vina so se zvišale (v povprečju za 10,0 %).

Cene živali za zakol so se znižale v povprečju za 10,0 %. Cene prašičev so bile v povprečju nižje za kar 26,8 %. Nižje so bile tudi cene goved (v povprečju za 7,0 %) in cene perutnine (v povprečju 5,9 %).

Nižje so bile tudi cene živalskih proizvodov, in sicer v povprečju za 4,1 %. Pocenitev teh proizvodov je bila posledica znižanja povprečne cene mleka, ki se je znižala za 5,4 %. Povprečna cena jajc je bila za 2,2 % višja kot v novembru 2019.

Vrednost odkupljene živine in alkoholnih pijač precej nižja kot v novembru 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2020 za 4,6 % nižja od vrednosti odkupa v novembru 2019, glede na vrednost odkupa v oktobru 2020 pa nižja za 15,1 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo je bila za 13,5 % višja kot v novembru 2019. Precej višja  kot pred enim letom je bila vrednost odkupljenih žit, višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic in krompirja, vrednost odkupljenih industrijskih rastlin pa je bila nižja.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v povprečju za 8,4 % nižja kot v novembru 2019. Vrednost odkupljenega sadja in tudi vrednost odkupljenega grozdja za predelavo sta bili višji, in sicer za 28,2 % oz. za 19,3 %. Višji nista bili zaradi cen, saj so bile te v povprečju nižje, ampak zato, ker je bila odkupljena večja količina teh pridelkov. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila nižja za 27,6 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 8,2 % nižja kot v novembru 2019. Vrednost odkupljene živine je bila kar za 24,1 % nižja kot pred enim letom (manjša je bila količina odkupljene živine, v povprečju nižje pa so bile tudi odkupne cene). Vrednost odkupljene perutnine je bila višja za 2,0 %, vrednost odkupljenih jajc pa za 10,0 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila, čeprav je bilo odkupljenega več mleka, za 2,2 % nižja, ker je bila povprečna odkupna cena mleka nižja kot pred enim letom.


Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
XI 2020
Ø 2015
XI 2020
XI 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ104,6392,4
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic105,2893,7
RASTLINSKI PRIDELKI108,9891,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic118,8095,4
Žita 92,15100,3
Industrijske rastline107,8092,0
Zelenjadnice, sadike in cvetje109,78102,6
  zelenjadnice103,6395,9
  sadike in cvetje119,00113,0
Krompir (vključno seme)159,0471,8
Sadjarstvo97,3379,6
Vino133,57110,0
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI101,4993,2
Živali za zakol92,3890,0
Živalski proizvodi110,4095,9
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XI 2020XI 2020
X 2020 
XI 2020
XI 2019
1000 EUR1)indeks
Skupaj47.69184,995,4
Poljedelstvo9.10955,2113,5
  žita4.40247,6153,4
  industrijske in krmne rastline3.03159,481,8
  krompir18069,8103,7
  zelenjadnice2)1.49582,5117,4
Sadjarstvo in vinogradništvo6.398119,791,6
  sadje1.32164,8128,2
  sadike3)323150,385,1
  grozdje1.828184,1119,3
  alkoholne pijače2.926139,572,4
Živinoreja31.93694,391,8
  živina8.71884,975,9
  perutnina6.46396,6102,0
  jajca4)2.085102,5110,0
  mleko14.39398,597,8
  drugi živalski proizvodi5)276109,879,9
Drugi rastlinski pridelki6) 24856,2127,1
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2020 najkasneje 28. februarja 2021).Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.