Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2020

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2020 za 0,2 % višja kot v oktobru 2020

Skupna vrednost industrijske proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v novembru 2020 na mesečni ravni višja, skupna vrednost zalog pa je bila nekoliko nižja.

  • 11.1.2021
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2020 na mesečni ravni višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2020 za 0,2 % višja kot v oktobru 2020. Višja je bila v rudarstvu (za 8,1 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 %). V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja (za 0,6 %).

Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni zvišala v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 1,8 %), znižala pa v proizvodnji izdelkov za široko porabo in izdelkov za investicije (za 1,6 % in za 0,1 %).

V primerjavi z novembrom 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2020 nekoliko nižja, in sicer za 0,8 %. Nižja je bila v proizvodnji izdelkov za investicije in izdelkov za široko porabo (za 4,6 % in za 1,9 %). V proizvodnji izdelkov za vmesno porabo je bila višja (za 2,2 %).

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni še naprej višji, vrednost zalog nižja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2020 na mesečni ravni višji za 1,7 %. Višji je bil na tujem trgu (za 2,2 %), na domačem trgu pa je bil nekoliko nižji (za 0,6 %). To je bil sedmi zaporedni mesec, v katerem je bil skupni prihodek od prodaje v industriji višji kot v prejšnjem mesecu.

Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v novembru 2020 nižji za 0,7 %, pri čemer je bil nižji na obeh trgih, na domačem trgu za 2,2 %, na tujem trgu pa za 0,4 %. Prihodek od prodaje je na letni ravni upadel v dveh namenskih skupinah izdelkov, in sicer v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 1,4 %) in v proizvodnji izdelkov za investicije (za 1,1 %). V namenski skupini proizvodnja izdelkov za vmesno porabo se je nekoliko zvišal (za 0,4 %).

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v novembru 2020 za 1,2 % nižja kot v oktobru 2020 in za 0,8 % nižja kot v novembru 2019. Vrednost zalog na letni ravni je bila v namenski skupini proizvodov za široko porabo višja (za 5,7 %), v skupini proizvodov za investicije in v skupini proizvodov za vmesno porabo pa nižja (za 4,5 % in za 4,1 %).

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I-XI 20
I-XI 19
XI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,299,293,3124,3
B Rudarstvo108,1116,295,7104,0
C Predelovalne dejavnosti100,198,993,5127,8
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,498,090,092,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,8102,290,4114,9
  AE Energenti99,899,890,291,7
  AI Surovine102,5102,590,4120,3
B Proizvodi za investicije99,995,489,3152,9
C Proizvodi za široko porabo98,498,1101,8118,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,6113,6106,0139,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,894,0100,8112,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi98,0102,4106,8137,3
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,399,090,9131,9
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,7101,989,5130,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi93,190,694,1106,7
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I-XI 20
I-XI 19
XI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,799,391,5128,0
B Rudarstvo110,1122,398,3122,9
C Predelovalne dejavnosti101,699,091,5128,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,6100,489,3119,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,6100,189,4116,7
B Proizvodi za investicije103,598,987,5147,2
C Proizvodi za široko porabo99,698,699,5119,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,7124,9106,6135,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,692,598,1120,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I-XI 20
I-XI 19
XI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,899,2101,7132,8
B Rudarstvo93,4109,2112,0179,6
C Predelovalne dejavnosti98,899,2101,6132,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,495,997,1123,0
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,796,097,1122,6
B Proizvodi za investicije97,395,599,1143,9
C Proizvodi za široko porabo99,2105,7109,4142,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,196,6112,8109,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,5107,3109,1146,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2020 so začasni. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.