Odkup lesa, Slovenija, november 2020

Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2020 za približno 56 % višja kot v novembru 2019

V novembru 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,2 milijona EUR, kar je približno 87 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 56 % več od vrednosti odkupa v novembru 2019.

  • 14. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V novembru 2020 odkupljenega vrednostno več okroglega lesa iz zasebnih gozdov kot v prejšnjem mesecu

Skupna vrednost v novembru 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 5,2 milijona EUR, kar je približno 87 % več od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja za skoraj 75 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za približno 129 %, vrednost lesa za kurjavo za približno 101 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno 75 %.  

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v novembru 2020 višja od vrednosti odkupa pred enim letom  

Skupna vrednost v novembru 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 56 % višja od vrednosti odkupa lesa v novembru 2019, pri čemer sta bili vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir ter vrednost lesa za celulozo in plošče višji (prva za približno 47 %, druga za 156 %), vrednost odkupa lesa za kurjavo in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa pa nižji (prva za približno 46 %, druga za skoraj 4 %).


 
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
XI 2020XI 2020
X 2020
XI 2020
XI 2019
EURindeks
Skupaj5.157.015187,3155,7
  hlodi za žago in furnir3.530.584174,6146,7
  les za celulozo in plošče1.400.092228,6256,0
  drug okrogel industrijski les76.520174,596,5
  les za kurjavo149.819201,453,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2020 najkasneje 19. februarja 2021).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.