Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2020

V novembru 2020 v povprečju nespremenjene cene inputov v kmetijstvu

V novembru 2020 so cene inputov v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, na letni ravni pa so bile nižje za 1,6 %.

  • 14. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni pa nižje
V novembru 2020 so bile cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v povprečju enake kot v oktobru 2020 in za 3,5 % nižje kot v novembru 2019.

Malenkostne spremembe cen na mesečni ravni
V novembru 2020 so bile na mesečni ravni za 0,1 % nižje cene gnojil ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje opreme, za 0,2 % pa so bile nižje cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni pa višje
V novembru 2020 so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju enake kot v oktobru 2020 in za 2,3 % višje kot v novembru 2019.

Nespremenjene cene opreme in višje cene zgradb
Glede na oktober 2020 se cene opreme v novembru 2020 niso spremenile, cene zgradb pa so bile malenkostno višje (v povprečju za 0,1 %).

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
XI 2020
Ø 2015 
XI 2020
X 2020
XI 2020
XI 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,08100,096,5
Semena in sadike100,70100,098,9
Energija; maziva88,12100,082,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal76,1799,988,3
Sredstva za varstvo rastlin112,28100,0104,2
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila103,72100,0102,6
Vzdrževanje opreme104,8299,9103,0
Vzdrževanje zgradb113,7199,8106,8
Drugi proizvodi in storitve114,60100,0102,8
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)113,42100,0102,3
Oprema113,47100,0102,0
Zgradbe113,26100,1103,1
Skupaj (input 1 + input 2)103,50100,098,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2020 najkasneje 26. februarja 2021).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.