Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, november 2020

V trgovinski bilanci Slovenije s tujino v obdobju od januarja do novembra 2020 dosežen presežek

Slovenija je od januarja do novembra 2020 izvozila za 2,7 % manj blaga, uvozila pa za 6,9 % manj blaga kot v istem obdobju 2019.

  • 8.1.2021
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v novembru 2020 višja kot v novembru 2019

V novembru 2020 sta bila slovenska izvoz in uvoz višja kot v novembru 2019, izvoz je bil višji za 0,9 % (znašal je 3,0 milijarde EUR), uvoz pa za 11,9 % (znašal je 3,3 milijarde EUR). Vrednosti obeh sta bili višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (2019), in sicer izvoz za 6,5 % in uvoz za 14,5 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v novembru 2020 zabeležen trgovinski primanjkljaj. Znašal je 0,3 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 91,5-odstotna. V zadnjih desetih letih smo novembra večinoma beležili primanjkljaje, s to razliko, da je vrednost letošnjega novembrskega primanjkljaja največja v zadnjih desetih letih.

Izvoz v obe skupini držav, v članice EU in tudi v druge države, v novembru 2020 nekoliko višji kot v novembru 2019

Izvoz v države članice EU je bil v novembru 2020 za 0,9 % višji kot v novembru 2019, uvoz pa je bil za 3,4 % nižji. Vrednost izvoza v novembru 2020 v te države je znašala 2,1 milijarde EUR, vrednost uvoza iz teh držav pa 2,0 milijarde EUR. Z državami članicami EU je Slovenija v novembru ustvarila 69,4 % vrednosti celotnega izvoza in 61,7 % vrednosti celotnega uvoza. V tem mesecu je najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je bil v novembru 2020 za 0,9 % višji kot v novembru 2019, uvoz iz omenjenih držav pa je bil celo za 50,3 % višji. Vrednost izvoza v te države je tako v novembru 2020 znašala 0,9 milijarde EUR, vrednost uvoza od tam pa 1,2 milijarde EUR. Na strani uvoza je bila najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije iz te skupine držav Švica. Prav rast vrednosti uvoza blaga iz te države (bila je 137-odstotna) je največ prispevala k celotni rasti uvoza blaga iz držav nečlanic EU.

Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2020 nižja kot v istem obdobju 2019

Slovenija je od januarja do novembra 2020 izvozila za 30,4 milijarde EUR blaga (to je za 2,7 % manj kot v istem obdobju leta 2019), uvozila pa je za 29,2 milijarde EUR blaga (ali za 6,9 % manj kot v istem obdobju leta 2019).

Vrednost izvoza v enajstih mesecih je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju višja za 4,0 %, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 1,2 milijarde EUR. Presežek v blagovni menjavi je bil dosežen v vseh mesecih, razen v avgustu in novembru.
Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2019=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2019=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XI 2020I–XI 2020XI 2020
XI 2019
I–XI 2020
I–XI 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.976.74230.355.252100,997,3
  EU-272.067.05320.260.283100,990,1
  države nečlanice EU909.69010.094.969100,9115,9
Uvoz3.252.55929.176.869111,993,1
  EU-272.007.11519.749.76196,687,4
  države nečlanice EU1.245.4449.427.109150,3107,9
Trgovinska bilanca-275.8171.178.382-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %91,5104,0-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.