Rojeni in umrli, Slovenija, november 2020

Število umrlih v novembru 2020 za 89,5 % višje kot v novembru 2019

V novembru 2020 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.357 otrok, 3.059 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019.  

  • 8. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Več kot 3.000 umrlih v novembru 2020

V Sloveniji se je v novembru 2020 po začasnih podatkih rodilo 1.357 otrok (11,4 % manj kot v novembru 2019), umrlo pa je 3.059 prebivalcev Slovenije (89,5 % več kot v novembru 2019).

Od začetka januarja do konca novembra 2020 se je po začasnih podatkih v Sloveniji rodilo 16.897 otrok; 20.634 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 5,3 %, število umrlih pa višje za 10,2 %.

Do novembra 2020 je bil mesec z najvišjim številom umrlih januar 2017 (2.425), ko je v Sloveniji dosegla vrhunec sezonska gripa, ki je bila v zimski sezoni 2016/2017 razširjena po vsej Evropi. 29. januar 2017 je bil vse do epidemije covida-19 tudi edini dan v zadnjih 20 letih, ko je število umrlih v enem dnevu preseglo sto (101).

Mesec november 2020 je bil po začasnih podatkih v zadnjih 20 letih prvi mesec, v katerem je umrlo več kot 3.000 prebivalcev. V 18 dnevih tega meseca je umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan.

V povprečju sta v novembru 2020 na dan umrla 102 prebivalca (za primerjavo: v novembru 2019 je povprečno na dan umrlo 54 prebivalcev). Največ jih je umrlo 23. in 26. novembra 2020: po 123. Teden z največjim številom umrlih v novembru 2020 je bil četrti teden tega meseca (od 23. do 29. novembra). V tem tednu je umrlo 777 prebivalcev.


Kaj kažejo podatki za december 2020?


Ocenjujemo, da je v času od 1. do 20. decembra 2020 umrlo 2.097 prebivalcev in da bo končno število vseh umrlih v Sloveniji v letu 2020 najvišje letno število umrlih po koncu 2. svetovne vojne.
Začasni podatki za december 2020 bodo objavljeni 5. 2. 2021.


Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v prvih enajstih mesecih 2020 znašala 11,9 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 11,9 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Število umrlih v posameznem mesecu je v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2015–2019 najizraziteje odstopalo v mesecu novembru: umrlo je namreč za 89,2 % več prebivalcev kot povprečno v novembrih med letoma 2015 in 2019. 


Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.  

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Umrljivost v 20201) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrli v 20201) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
Umrli v 2020<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)201920201)
Januar1.6561.5602.1401.971
Februar1.3251.3241.9531.889
Marec1.5841.4801.8871.851
April1.5451.4411.6521.750
Maj1.6761.5671.6411.593
Junij1.6351.5691.4661.613
Julij1.7881.6761.5871.566
Avgust1.7311.6671.6141.607
September1.6851.6541.5311.662
Oktober1.6901.6021.6352.073
November1.5311.3571.6143.059
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.