Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, december 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, december 2020

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za december 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 6. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin, že objavljene v Prvi objavi dne 30.12.2020, objavljamo na podrobnejši ravni še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi drugega vala epidemije koronavirusa, se SURS ponovno sooča s težavami pri zbiranju podatkov.

V decembru 2020 smo tako velik del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev, ki jih še naprej pridobivamo redno tedensko.

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se niso izvajale, smo uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 10,6 % celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in 9,8 % indeksa cen življenjskih potrebščin. Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.