Računi fizičnega pretoka energije, Slovenija, 2019

Rezidenčni poslovni subjekti so v 2019 porabili v tujini 16.838,3 TJ energije

Rezidenčni poslovni subjekti so v letu 2019 porabili v tujini 16.838,3 TJ energije, kar je za 10,5 % več kot v 2018.

  • 29. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Nerezidenčni poslovni subjekti so v 2019 porabili v Sloveniji 9.729,8 TJ energije ali 16,4 % manj kot v 2018 

SURS je v letu 2020 v okviru Eurostatovega pilotnega projekta »Environmental Accounts and Ecosystem Accounting 2019« vzpostavil metodologijo, ki omogoča skrajšanje časa, ki teče od faze zbiranja do diseminacije podatkov z 21 na 12 mesecev.

Izračun SURS je pokazal, da so rezidenčni poslovni subjekti porabili v letu 2019 v tujini 16.838,3 TJ energije, kar je za 10,5 % več kot v 2018, nerezidenčni poslovni subjekti v Sloveniji pa 9.729,8 TJ energije, kar je za 16,4 % manj kot v letu prej. V izračunu se upošteva rezidenčno načelo, kar pomeni, da se opazujejo dejavnosti vseh rezidenčnih enot nacionalnega gospodarstva ne glede na njihov geografski položaj.

 

V 2019 se je iz naravnih virov pridobilo 144.794,4 TJ energije 

V 2019 je bilo iz naravnih virov pridobljene 144.794,4 TJ energije, kar je za 0,7 % manjša količina kot v 2018. 100.380,1 TJ te energije (ali 69,3 %) je bilo pridobljene v dejavnosti rudarstvo (B po SKD 2008), 23.635,7 TJ (ali 16,3 %) v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (A), 20.483,2 TJ (ali 14,2 %) v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), 166,3 TJ (ali 0,1 %) v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (O) in 129,1 TJ (ali 0,1 %) v predelovalnih dejavnostih (C).

 

Neto domača poraba energije v 2019 za 0,9 % nižja kot v 2018

Neto domača poraba energije je bila v letu 2019 za 0,9 % nižja kot v letu prej in je znašala 300.188,5 TJ. Od tega se je 97.648,0 TJ te energije (ali 32,5 %) porabilo v gospodinjstvih, 75.599,8 TJ (ali 25,2 %) v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), 64.249,4 TJ (ali 21,4 %) v predelovalnih dejavnostih (C), 16.659,3 TJ (ali 5,5 %)  v dejavnosti promet in skladiščenje (H), 11.893,3 TJ (ali 4,0 %) v gradbeništvu (F), 10.695,3 TJ (ali 3,6 %) v trgovini in vzdrževanju (G) in 23.443,4 TJ (ali 7,8 %) v vseh drugih dejavnostih.

Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2019
Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2019
1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter ostale storitvene dejavnosti (I-S).
Vir: SURS
Pridobljena energija iz naravnih virov, Slovenija
200820182019 2019
2018
2019
2008
TJindeks
SKUPAJ161.972145.826144.79499,389,4
  rudarstvo (B)117.463100.732100.38099,785,5
  kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A)29.14123.72823.63699,681,1
  oskrba z elektriko, plinom in paro (D)15.06621.05520.48397,3136,0
  dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O)017816693,51)
  predelovalne dejavnosti (C)30113412996,442,9
1) izračun ni smiseln
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.