Plače zaposlenih pri pravnih osebah, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za oktober 2020

V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za oktober 2020.

  • 28.12.2020
  • |
  • končni podatki

Na voljo končni in obenem podrobni podatki o povprečni plači za oktober 2020
Podatki o povprečni plači za oktober 2020, ki so bili kot začasni že objavljeni v Prvi objavi dne 15. 12. 2020, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni (po statističnih regijah, upravnih enotah, občinah in dejavnostih) objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat. Tam objavljamo tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ter podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Bolj podrobne informacije se nahajajo v metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.