Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2020

Cene uvoženih proizvodov v novembru 2020 na mesečni ravni višje za 0,5 %, na letni ravni pa nižje za 3,6 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 2020 na mesečni ravni v povprečju za 0,5 % višje, na letni ravni pa za 3,6 % nižje. Najizrazitejšo mesečno podražitev smo tokrat beležili v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro in sicer za 15,9 %.

  • 30. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene uvoženih proizvodov v novembru 2020 višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 2020 v primerjavi z oktobrom 2020 v povprečju višje za 0,5 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile višje za 0,7 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,1 %.

Od uvoženih proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v novembru 2020 glede na prejšnji mesec najizraziteje podražili energenti (za 4,0 %), sledile so surovine (za 0,3 %) in nato proizvodi za investicije (za 0,2 %). Na drugi strani so se proizvodi za široko porabo nekoliko pocenili (za 0,1 %).

Od uvoženih proizvodov so se v novembru 2020 najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 15,9 %), sledili so proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 11,9 %), najizraziteje pocenili pa so se proizvodi v skupini oblačila (za 2,5 %).

Cene uvoženih proizvodov v novembru 2020 nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se od novembra 2019 do novembra 2020 v povprečju znižale za 3,6 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile za 3,4 % nižje, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 3,9 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najopazneje pocenili proizvodi v skupini premog in lignit (za 28,2 %), podražili pa proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,8 %).
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
XI 2020
X 2020 
XI 2020
XII 2019
XI 2020
XI 2019
I–XI 2020
I–XI 2019
XI 2020
 Ø 2015 
Skupaj100,596,896,496,499,91
Evrsko območje100,797,096,696,5102,15
Zunaj evrsko območje100,196,596,196,397,09
Proizvodi po namenu porabe
Surovine100,397,597,096,099,92
Energenti104,080,879,979,294,52
Proizvodi za investicije100,299,199,0100,0101,07
Proizvodi za široko porabo99,998,498,098,998,44
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine105,786,788,478,190,89
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,296,796,396,999,76
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro115,9116,1104,878,9118,03
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.