Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, november 2020

V novembru 2020 odkupljenega za 3,4 % več mleka kot v novembru 2019

S kmetijskih gospodarstev je bilo v novembru 2020 odkupljenih približno 45.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so v tem mesecu proizvedle več sira kot v prejšnjem mesecu, masla in konzumnega mleka pa precej manj.

  • 31. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V novembru 2020 odkupljenega s kmetijskih gospodarstev več mleka kot pred letom dni
V novembru 2020 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenih približno 45.600 ton mleka, kar je za 3,4 % več kot v novembru 2019, hkrati pa za 3,4 % manj kot v predhodnem mesecu.

V novembru 2020 odkupljeno mleko vsebovalo več maščob in beljakovin kot mleko, odkupljeno v novembru 2019
Mleko, odkupljeno v novembru 2020, je vsebovalo 4,23 % maščob in 3,53 % beljakovin. Oba deleža sta bila večja kot v mleku, odkupljenem v predhodnem mesecu, in tudi kot v mleku, odkupljenem v novembru 2019. V mleku, odkupljenem v mesecih od januarja do novembra 2020, je bil delež maščob manjši, delež beljakovin pa večji kot v mleku, odkupljenem v istem obdobju 2019.

Mlekarne proizvedle več masla, smetane in mleka v prahu kot v predhodnem mesecu, drugih skupin mlečnih izdelkov pa manj
Slovenske mlekarne so v novembru 2020 proizvedle za več kot 6 % več masla in za več kot 2 % več smetane kot v predhodnem mesecu. Preostalih mlečnih izdelkov so proizvedle manj: masla skoraj za 23 % manj, konzumnega mleka skoraj za 13 % manj, ter fermentiranih mlečnih izdelkov skoraj za 5 % manj.

Proizvodnja mlečnih izdelkov tudi v primerjavi z novembrom 2019 večinoma nižja
Večji kot v novembru 2019 sta bili le proizvodnji fermentiranih mlečnih izdelkov in sira (za skoraj 9 % oz. za nekaj več kot 1 %). Drugih skupin mlečnih izdelkov so mlekarne proizvedle manj: mleka v prahu za 40 % manj, masla za skoraj 24 % manj, konzumnega mleka za skoraj 8 % manj in tudi masla za več kot 2 % manj.

V prvih enajstih mesecih leta 2020 so mlekarne proizvedle skoraj vseh mlečnih izdelkov manj kot v istem obdobju leta 2019
Konzumnega mleka so proizvedle približno 5.900 ton manj ali za 4 % manj, sira 370 ton manj ali za skoraj 3 % manj, mleka v prahu za skoraj 9 % manj, masla in smetane pa za okrog 1 % manj. Le fermentiranih mlečnih izdelkov so proizvedle več, in sicer za okrog 900 ton ali za več kot 2 % več.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v prvih desetih mesecih leta 2020 odkupile za 1,8 % več kravjega mleka kot v istem obdobju 2019 in hkrati tudi proizvedle več večine mlečnih izdelkov. Med našimi sosednjimi državami se je odkup mleka najbolj povečal v Italiji (+ 4,3 %), sledili sta Madžarska (+ 3,1 %) in Avstrija (+ 0,3 %), medtem ko je bila Hrvaška ena redkih držav članic EU, v katerih je bil odkup mleka v prvih desetih mesecih leta 2020 manjši kot v istem obdobju leta 2019 (za 0,8 %). Odkupna cena mleka v EU se je v zvišala tudi v oktobru 2020, in sicer za kar 3,2 % in je znašala 0,350 EUR/kg. Po trenutnih ocenah se bo cena mleka v novembru 2020 predvidoma nekoliko znižala.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
XI 19X 20XI 20I–XI 19I–XI 20XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I–XI 20
I–XI 19
toneindeks
Skupaj44.07547.20345.577517.411532.27996,6103,4102,9
  slovenske mlekarne31.22432.48031.529371.637384.41397,1101,0103,4
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
XI 19X 20XI 20I–XI 19I–XI 20XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I–XI 20
I–XI 19
%indeks
Maščoba4,224,194,234,134,12101,0100,299,7
Beljakovine3,493,493,533,383,42101,1101,1101,1
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
XI 19X 20XI 20I–XI 19I–XI 20XI 20
X 20 
XI 20
XI 19
I–XI 20
I–XI 19
toneindeks
Konzumno mleko13.14813.90912.132149.413143.48687,292,396,0
Smetana1.02097499611.05610.924102,397,698,8
Fermentirani mlečni izdelki3.3583.8233.65141.81542.70295,5108,7102,1
Mleko v prahuz--zz-60,091,4
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2892842202.2612.25677,576,199,8
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.2701.2121.28814.81714.447106,3101,497,5
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni do 14. 2. 2021.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.