Računi snovnih tokov, Slovenija, 2019

V 2019 smo v Sloveniji porabili za 5,4 % manj snovi kot v prejšnjem letu

V gospodarstvo je bilo v 2019 glede na 2018 neposredno vnesenih za 2,9 % manj snovi, medtem ko se je doma porabilo za 5,4 % manj snovi. Za 0,4 % manj snovi se je uvozilo in za 0,9 % več izvozilo. Količina izkoriščenih domačih virov je bila za 5,2 % manjša.

  • 17. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Količina snovi, neposredno vnesenih v gospodarstvo, za 2,9 % manjša kot v 2018

V letu 2019 je bilo v gospodarstvo vnesenih neposredno 47,2 milijona ton snovi (52 % iz domačih virov, 48 % iz uvoženih virov) ali za 2,9 % manj kot v letu 2018.  

Od snovi, pridelanih ali načrpanih na domačem ozemlju, je bilo v 2019 izkoriščenih 24,5 milijona ton ali 5,2 % manj kot v prejšnjem letu. Količina izkoriščene biomase je bila v 2019 za 2,6 % manjša kot v 2018, količina izkoriščenih mineralnih surovin za 6,9 %, količina izkoriščenih fosilnih energetskih surovin pa za 2,5 %.

Uvozili smo v 2019 22,7 milijona ton surovih ali predelanih snovi (od tega 20,1 % surovin, 24,9 % polproizvodov in 55 % končnih proizvodov) ali  0,4 % manj kot v prejšnjem letu. Več kot v letu 2018 smo uvozili biomase in proizvodov iz biomase (za 7,2 %) ter fosilnih energetskih snovi  (za 14,7 %). Manj kot v letu 2018 pa smo uvozili kovinskih rud in koncentratov (za 1,6 %) ter nekovinskih mineralov (za 31,7 %).

Doma porabljenih za 5,4 % manj snovi kot v 2018

Doma smo v letu 2019 porabili 28,3 milijona ton snovi, to je za 5,4 % manj kot v letu 2018.

Izvozili smo 19 milijonov ton snovi (surovih ali predelanih), od tega 19,6 % surovin, 24 % polproizvodov in 56,4 % končnih proizvodov. Vseh vrst snovi skupaj smo izvozili za 0,9 % več kot v letu 2018, pri čemer smo biomase in proizvodov iz biomase ter kovinskih rud in koncentratov izvozili manj (za 6 % oz. za 0,9 %), fosilnih energetskih snovi ter nekovinskih mineralov pa več kot v prejšnjem letu (za 19,3 % oz. za 4,3 %).

Fizična trgovska bilanca za 6,4 % nižja kot v 2018

Fizična trgovska bilanca je v letu 2019 znašala 3,7 milijona ton ali 6,4 % manj kot v letu 2018; to pomeni, da smo v letu 2019 uvozili za 3,7 milijona ton več snovi, kot smo je izvozili. 

Kazalniki snovnih tokov, Slovenija
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija
1) NVS = neposredni vnos snovi.
2) DPS = domača poraba snovi.
3) IDV = izkoriščeni domači viri.
4) FTB = fizična trgovska bilanca.
Vir: SURS
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija, 2019
Izkoriščeni
domači viri
UvozIzvozNeposredni
vnos snovi2)
Domača
poraba snovi3)
Fizična
trgovska
bilanca4)
tone (1.000)
Snovi - skupaj1)24.54822.67218.96047.22028.2603.712
  biomasa in proizvodi iz biomase6.7226.5867.71913.3095.590-1.132
  kovinske rude in koncentrati, surove in predelane-4.2983.6584.298641641
  nekovinski minerali, surovi in predelani14.6773.0752.64317.75115.108432
  fosilne energetske snovi, surove in predelane3.1497.2723.28110.4207.1403.991
  drugi proizvodi-1.4411.6601.441-219-219
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Neposredni vnos snovi = izkoriščeni domači viri + uvoz.
3) Domača poraba snovi = neposredni vnos snovi - izvoz.
4) Fizična trgovska bilanca = uvoz - izvoz.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.