Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, oktober 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,3 % nižja kot v septembru 2020 in za 0,3 % nižja kot v oktobru 2019

Vrednost v oktobru 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 2,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 0,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v oktobru 2019.

  • 15. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del v oktobru 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v oktobru 2020 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2020, in sicer za 2,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po zvišanjih v zadnjih treh zaporednih mesecih tokrat znižala. Vendar je bila tokrat nižja kot v prejšnjem mesecu samo vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 4,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila namreč za 2,6 % višja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del višja na stanovanjskih stavbah (za 7,2 %) in na nestanovanjskih stavbah (za 1,3 %).

Vrednost opravljenih gradbenih del v oktobru 2020 nižja kot v oktobru 2019 

V preteklih dveh mesecih se je indeks na letni ravni zvišal, v oktobru 2020 pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja, in sicer za 0,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila v oktobru 2020 glede na oktober 2019 nižja za 0,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah pa je bila višja za 0,1 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 28,2 %, na nestanovanjskih stavbah pa je bila nižja, in sicer za 9,6 %.

Vrednost v prvih desetih mesecih leta 2020 opravljenih gradbenih del
nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju leta 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih desetih mesecih leta 2020, je bila za 2,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta; vrednost del na stavbah je bila nižja za 4,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,8 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
X 2020
IX 2020 
X 2020
X 2019
I–X 2020
I–X 2019
X 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo97,799,797,9119,1
  stavbe102,6 M100,1 M95,4 M151,7 M
  gradbeni inženirski objekti95,899,999,2108,1
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.  
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.