Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, oktober 2020

Povprečna bruto plača za oktober 2020 za 1,2 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za oktober 2020 je znašala 1.821,44 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 0,9 % višja od bruto plače za september 2020.

  • 15. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za oktober 2020 višja od plače za september 2020
Povprečna bruto plača za oktober 2020 je znašala 1.821,44 EUR; od bruto plače za september 2020 je bila višja, nominalno za 1,2 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača za oktober 2020 pa je znašala 1.181,35 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 0,7 % višja od neto plače za september 2020.

Zvišanje povprečne plače za oktober 2020 (glede na plačo za september 2020) izrazitejše v javnem sektorju
V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za oktober 2020 v primerjavi s plačo za september 2020 zvišala za 2,9 % (v institucionalnem sektorju država za 3,3 %), v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 0,3 %.

Zvišanje povprečne plače najopaznejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, znižanje pa v dejavnosti gostinstvo
Povprečna bruto plača za oktober 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.605,03 EUR); sledila je povprečna bruto plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.518,43 EUR).

V primerjavi s plačo za september 2020 se je povprečna bruto plača za oktober 2020 najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 10,2 %), najbolj znižala pa se je v dejavnosti gostinstvo (za 9,2 %).

Na zvišanje povprečne bruto plače v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je (med drugim) vplivalo višje izplačilo dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19, medtem ko je bilo znižanje povprečne bruto plače v dejavnosti gostinstvo v veliki meri posledica večjega števila napotitev zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo v drugi polovici oktobra 2020 in povečanja števila zaposlenih oseb, ki so opravljale delo z delovnim časom, krajšim od polnega.

Če bi se povprečna bruto plača za oktober 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo), bi se povprečna bruto plača (glede na bruto plačo za september 2020) v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo zvišala za 10,4 %, medtem ko bi se v dejavnosti gostinstvo znižala za 0,9 %. Primerljivi podatki za preostala področja dejavnosti po SKD so na voljo v prilogi Povprečne mesečne bruto plače, izračunane glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah po dejavnostih in sektorjih, Slovenija, oktober 2020, začasni podatki.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
X 2020Ø I-X 2020Ø VIII-X 2020X 2020
IX 2020
X 2020
X 2019
Ø I-X 2020
Ø I-X 2019
EURindeks
Bruto1.821,441.822,891.811,07101,2104,6105,4
Javni sektor2.175,142.163,452.131,95102,9107,1106,6
  od tega sektor država2.228,082.206,512.173,78103,3109,1108,3
Zasebni sektor1.656,031.662,511.660,29100,3102,9104,5
Neto1.181,351.186,341.176,25101,0105,3106,4
Javni sektor1.395,801.391,571.372,66102,5107,6107,3
  od tega sektor država1.428,491.416,501.398,35102,9109,4108,7
Zasebni sektor1.081,071.089,701.083,96100,2103,6105,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za oktober 2020 bodo objavljeni 28. decembra 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.