Zakol živine v klavnicah, Slovenija, oktober 2020

V slovenskih klavnicah pridobili v oktobru 2020 za približno 3 % več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v oktobru 2020 zaklali približno 3.348.000 kljunov perutnine, približno 18.000 prašičev in približno 12.000 glav goved in s tem pridobili približno 6.200 ton perutninskega mesa, približno 1.700 ton prašičjega mesa in približno 3.700 ton govejega mesa.

  • 24. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V oktobru zaklanih konj in goved več, vseh drugih vrst živali pa manj kot v septembru 2020
V slovenskih klavnicah so v oktobru 2020 zaklali konj in goved več kot v septembru 2020, drugih vrst živali pa manj. Konj so zaklali za približno 21 % več (ali približno 20 živali več), goved pa za približno 17 % (ali približno 2.000 goved več). Ovc so zaklali za približno 30 % manj kot v septembru 2020 (ali približno 200 ovc manj), prašičev za približno 9 % manj (ali približno 2.000 prašičev manj) in perutnine za približno 3 % manj  (ali približno 93.000 perutnine manj).

Spremembe v masah trupov v oktobru 2020 zaklanih živali so glede na september 2020 večinoma sledile spremembam v številih posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanega goveda je bila za točno 15 % večja kot v prejšnjem mesecu (oz. govejega mesa je bilo pridobljenega približno 477.000 kg več) in konj za približno 15 % (približno 3.000 kg konjskega mesa več), hkrati pa je bila masa trupov zaklanih ovc manjša za približno 33 % (oz. ovčjega mesa je bilo pridobljenega približno za 4.000 kg manj), prašičjega za približno 3 % (približno 57.000 kg manj prašičjega mesa) in  masa trupov perutnine za približno 1 % manj (perutninskega mesa je bilo pridobljenega približno 31.000 kg manj).


Samo goved zaklanih v oktobru 2020 več kot v oktobru 2019
Goved je bilo v oktobru 2020 zaklanih za okoli 2 % več kot v oktobru 2019. Vseh preostalih vrst živali je bilo zaklanih manj: ovc za okoli 37 %, prašičev za okoli 10 %, konj za okoli 7 % in perutnine za okoli 1 % manj.

Spremembe v masah trupov v oktobru 2020 zaklanih živali so v primerjavi z oktobrom 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali. Masa trupov zaklanih goved je bila večja za približno 2 %. Mase trupov drugih vrst zaklanih živali so bile manjše: ovc za približno 42 %, prašičev za približno 5 %, konj za približno 4 % in perutnine za približno 1 %.


V oktobru 2020 je bilo v slovenskih klavnicah zaklanih tudi 17 glav uvoženih goved; skupna masa trupov teh živali je bila približno 5 ton. Uvožene so bile iz Hrvaške in Italije. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine v oktobru 2020 v slovenskih klavnicah nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, oktober 2020
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji10022222,26
Govedo11.9903.654304,76
Prašiči18.2541.68592,32
Ovce567712,44
Koze11519,10
Kunci20601,30
Perutnina3.347.6026.1531,84
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
X 2020 
IX 2020
X 2020
X 2019
številomasaštevilomasa
Konji120,5114,892,696,2
Govedo117,2115,0101,6102,2
Prašiči90,896,889,695,5
Ovce69,866,763,258,1
Perutnina97,399,598,799,2
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.