Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2019

Leta 2019 med priseljenimi več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba leta 2019 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

  • 18. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Izobrazba odseljenih podobna izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije

V letu 2019 se je  v Slovenijo priselilo 31.319 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 26 %, srednješolsko 61 %, višje- ali visokošolsko pa 13 %.

Iz Slovenije se je v letu 2019 odselilo 15.106 prebivalcev, od tega jih je bilo 69 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 18 %, srednješolsko 60 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 22 %.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 40 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 10 %. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 37 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12 %.

V letu 2019 se je v Slovenijo priselilo 160 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 130.

Izobrazbena sestava v letu 2019 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti 25–64 let.


Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 27.560 v letu 2019 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (68 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo  svojim družinskim članom (25 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2019 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 42 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 81 %. Med v letu 2019 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 43 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 71 %. Za primerjavo: 1. januarja 2020 je bilo zaposlenih 75 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).


Novosti v podatkovni bazi SiStat

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev smo dopolnili s podatki za leto 2019.

Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2019
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2019
Vir: SURS
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, 2019
PriseljeniOdseljeni
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Selivci28.12320.7627.36113.5209.0944.426
aktivni21.01618.1692.8477.7696.1261.643
  zaposleni19.98917.4162.5736.9865.6521.334
  brezposelni1.027753274783474309
neaktivni7.1072.5934.5145.7512.9682.783
Državljani RS3.2181.8621.3565.6413.0472.594
aktivni1.3458245212.3751.399976
  zaposleni1.0296284011.9851.211774
  brezposelni316196120390188202
neaktivni1.8731.0388353.2661.6481.618
Tuji državljani24.90518.9006.0057.8796.0471.832
aktivni19.67117.3452.3265.3944.727667
  zaposleni18.96016.7882.1725.0014.441560
  brezposelni711557154393286107
neaktivni5.2341.5553.6792.4851.3201.165
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.