Rojeni in umrli, Slovenija, oktober 2020

Število umrlih v oktobru 2020 za 26,8 % višje kot v oktobru 2019

V oktobru 2020 sta se v Sloveniji po začasnih podatkih rodila 1.602 otroka, 2.073 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019. 

  • 7. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V Sloveniji sta se v oktobru 2020 po začasnih podatkih rodila 1.602 otroka (5,2 % manj kot v oktobru 2019), umrlo pa je 2.073 prebivalcev Slovenije (26,8 % več kot v oktobru 2019).

Od začetka januarja do konca oktobra 2020 se je v Sloveniji rodilo 15.540 otrok; 17.575 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 4,8 %, število umrlih pa višje za  2,7 %.

Po začasnih nepopolnih podatkih za november je od 1. do 22. novembra 2020 umrlo 2.100 prebivalcev. Začasni podatki za cel mesec november bodo objavljeni 8. 1. 2021.


Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v prvih desetih mesecih 2020 znašala 4,5 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 4,5 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

V primerjavi z obdobjem 2015–2019 je v 2020 število umrlih najizraziteje odstopalo v mesecu oktobru: umrlo je za 23,7 % več prebivalcev kot povprečno v oktobru med 2015 in 2019.


Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19
objavlja NIJZ.

Umrljivost v 20201) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasen podatek.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)201920201)
Januar1.6561.5602.1401.971
Februar1.3251.3241.9531.889
Marec1.5841.4801.8871.851
April1.5451.4411.6521.750
Maj1.6761.5671.6411.593
Junij1.6351.5691.4661.613
Julij1.7881.6761.5871.566
Avgust1.7311.6671.6141.607
September1.6851.6541.5311.662
Oktober1.6901.6021.6352.073
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.