Cene energentov, Slovenija, 3. četrtletje 2020

Cene zemeljskega plina v 3. četrtletju 2020 nižje, cene električne energije višje

Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v Sloveniji so se v tretjem četrtletju 2020 glede na drugo četrtletje 2020 znižale za 4 %, cene električne energije za gospodinjske odjemalce pa so se v istem obodbju povišale za 29 %.

  • 3.12.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je bila v tretjem četrtletju 2020 za 4 % nižja kot v drugem četrtletju 2020; znašala je 0,06 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je bila v tretjem četrtletju 2020 za 2 % nižja kot v drugem četrtletju 2020; znašala je 0,03 EUR/kWh.

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v tretjem četrtletju 2020 za 29 % višja kot v drugem četrtletju 2020; znašala je 0,17 EUR/kWh. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je bila v tretjem četrtletju 2020 za 4 % višja kot v drugem četrtletju 2020; znašala je 0,09 EUR/kWh. Višje cene električne energije v tretjem četrtletju 2020 glede na drugo četrtletje 2020 so predvsem posledica izteka ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali od marca do maja 2020.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za tretje četrtletje 2020 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.