Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2020

Cene v novembru 2020 na letni in mesečni ravni nižje (za 0,9 oz. 0,8 %)

Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 0,9 %, na mesečni ravni pa za 0,8 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati.

  • 30. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na letni ravni deflacija

Letna inflacija je bila v novembru 2020 −0,9-odstotna (v novembru 2019 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu zvišale v povprečju za 1,1 %, cene blaga pa znižale za 1,9 %, pri čemer so se cene poltrajnega blaga znižale za 4,8 %, cene blaga dnevne porabe za 1,4 % in cene trajnega blaga za 1,1 %.

K letni deflaciji v novembru 2020 so največ, 1,1 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati (cene goriv in maziv za osebna vozila so se znižale za 21,4 %, cene tekočih goriv pa za 18,8 %). K deflaciji na letni ravni so 0,5 odstotne točke prispevala še cenejša oblačila in obutev (za 5,6 % oz. 7,5 %).

Na drugi strani so se zvišale cene hrane (za 1,8 %) ter cene proizvodov in storitev v skupini zdravje (za 5,0 %) in k letni deflaciji prispevale po 0,3 odstotne točke. Zvišale so se tudi cene tobaka (za 5,3 %) in k letni deflaciji prispevale 0,2 odstotne točke.


Cene v novembru 2020 na mesečni ravni nižje za 0,8 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2020 na mesečni ravni v povprečju nižje za 0,8 %. 

Na novembrsko deflacijo so najbolj vplivale za 3,7 % nižje cene oblačil in obutev; te so k deflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. 0,2 odstotne točke je k deflaciji prispevala 1,4-odstotna pocenitev hrane.

Po 0,1 odstotne točke so k deflaciji v novembru prispevale še cenejše nastanitvene storitve (za 5,0 %), cenejši drugi rekreacijski predmeti ter izdelki za vrtnarjenje in male živali (za 2,0 %), cenejši počitniški paketi (za 1,8 %), cenejši proizvodi in storitve v zvezi s prevozom (za 1,0 %) ter cenejša stanovanjska in gospodinjska oprema (za 0,7 %).

Na drugi strani so mesečno raven cen višali dražji proizvodi in storitve iz skupine zdravje (za 3,8 %) ter k mesečni deflaciji prispevali 0,2 odstotne točke. 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2020 –1,1-odstotna (v novembru 2019 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,6-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 2,7 %. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 4,3 %, cene blaga dnevne porabe za 2,7 % in cene trajnega blaga za 0,9 %. Cene storitev so se v primerjavi z novembrom 2019 v povprečju zvišale za 1,5 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru  2020 –0,3-odstotna (enaka kot v septembru 2020); v državah članicah EU je bila 0,3-odstotna (in tudi enaka kot v septembru 2020). Najnižja, –2,0-odstotna, je bila v Grčiji, najvišja, 3,8-odstotna, pa na Poljskem; v Sloveniji je bila –0,5-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XI 20
XI 19
XI 20
X 20 
XI 20 
XII 19
I–XI 20
I–XI 19
XI 20–XII 19
XI 19–XII 18
XI 20
Ø 15 
Skupaj99,199,299,2100,0100,2104,54
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,798,6101,6103,8103,7109,84
02 Alkoholne pijače in tobak103,699,9104,0101,6101,6109,90
03 Oblačila in obutev93,996,395,597,497,699,85
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo99,999,899,698,899,2110,58
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,299,399,6100,1100,1101,84
06 Zdravstvo105,0103,8105,0101,1101,1109,36
07 Prevoz92,699,092,594,895,390,80
08 Komunikacije100,699,5100,4100,1100,0105,52
09 Rekreacija in kultura98,998,799,5100,0100,0100,75
10 Izobraževanje100,5100,0100,5102,8103,1112,36
11 Restavracije in hoteli100,698,8100,4101,3101,5109,52
12 Raznovrstno blago in storitve100,399,8100,5103,3103,4110,12
  Blago98,199,098,399,199,3101,94
  Storitve101,199,8101,0101,8101,8110,01
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XI 20
XI 19
XI 20
X 20 
XI 20 
XII 19
I–XI 20
I–XI 19
XI 20–XII 19
XI 19–XII 18
XI 201)
Ø 15 
Skupaj-1,1-0,6-1,1-0,20,0104,56
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,4-1,21,33,33,3109,22
02 Alkoholne pijače in tobak3,8-0,14,01,61,7109,97
03 Oblačila in obutev-6,0-3,4-4,6-2,7-2,498,90
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-1,0-0,3-1,2-1,7-1,3110,54
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,4-0,8-0,20,30,3100,61
06 Zdravstvo5,25,75,31,31,4111,51
07 Prevoz-8,7-0,8-9,0-6,3-5,790,68
08 Komunikacije1,3-0,31,20,30,2105,96
09 Rekreacija in kultura-0,4-1,20,10,10,2102,81
10 Izobraževanje0,40,00,42,42,6111,07
11 Restavracije in hoteli0,9-0,90,81,92,1111,09
12 Raznovrstno blago in storitve1,1-0,11,12,72,8109,42
  Blago-2,7-1,0-2,5-1,4-1,2100,80
  Storitve1,50,01,31,92,0111,19
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi drugega vala epidemije koronavirusa, se SURS ponovno sooča s težavami pri zbiranju podatkov. 

V novembru 2020 smo tako velik del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev, ki jih še naprej pridobivamo redno tedensko.

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se niso izvajale, smo uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 11,3 % celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in 10,3 % indeksa cen življenjskih potrebščin.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.