Poslovne tendence, Slovenija, november 2020

Kazalnik zaupanja v vseh gospodarskih panogah nižji kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja se je v novembru 2020 glede na oktober 2020 poslabšal v storitvenih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.

  • 24. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v novembru 2020 za 2 odstotni točki nižja kot v oktobru 2020. Za 1 odstotno točko je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja. Glede na november 2019 pa je bila za 2 odstotni točki višja.

Pri tem so se vrednosti vseh kazalnikov, ki ocenjujejo stanje, zvišale, vrednosti kazalnikov pričakovanj pa so se znižale, med temi najizraziteje vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje, in sicer za 14 odstotnih točk.

Investicijska vlaganja v 2020 za 2 % višja kot v 2019

Sredstva za investicijska vlaganja je v letu 2020 uporabljalo 92 % podjetij v predelovalnih dejavnostih. Vrednost njihovih investicijskih vlaganj je bila v povprečju za 2 % višja kot v letu 2019.
Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme (27 % podjetij), v razširitev zmogljivosti (prav tako 27 %) in v avtomatizacijo in mehanizacijo (prav tako 27 % podjetij).
Koliko podjetij napoveduje vlaganja v letu 2021 in v kaj? 29 % podjetij naj bi vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo, 27 % podjetij v zamenjavo stare opreme, 27 % podjetij v razširitev zmogljivosti in 17 % podjetij v drugo. Na vlaganja v letu 2020 so spodbudno vplivali povpraševanje, razpoložljivost finančnih virov ali dobiček ter tehnični dejavniki. Isti dejavniki naj bi spodbudno vplivali tudi na vlaganja v letu 2021.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila novembra 2020 za 28 odstotnih točk višja kot aprila 2020, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih 6 mesecih pa za 37 odstotnih točk višja kot aprila 2020.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v novembru 2020 za 12 odstotnih točk nižja kot v oktobru 2020, za 26 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 17 odstotnih točk nižja od vrednosti v novembru 2019.

Od kazalnikov stanj so se poslabšali vsi, razen kazalnika poslovni položaj, ki se je v tem mesecu izboljšal. Kazalniki pričakovanj pa so se večinoma izboljšali; izjemi sta bili dve: pričakovani poslovni položaj in pričakovane prodajne cene.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra 2020 za 5 odstotnih točk nižja kot oktobra 2020, od vrednosti v novembru 2019 pa je bila za 12 odstotnih točk nižja, vendar še zmeraj višja od dolgoletnega povprečja (za 7 odstotnih točk).

V gradbeništvu so se glede na prejšnji mesec poslabšali vsi kazalniki, razen treh, in sicer kazalnika zaposlovanje in pričakovana naročila, ki sta se nekoliko zvišala, in kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca in tako ni vplival na znižanje kazalnika zaupanja v gradbeništvu v novembru 2020.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila novembra 2020 nižja od vseh treh primerjanih vrednosti: od vrednosti v oktobru 2020 za 14 odstotnih točk, od vrednosti v novembru 2019 za 36 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 29 odstotnih točk. Padanje kazalnika se iz prejšnjega meseca nadaljuje.

V storitvenih dejavnostih so se glede na oktober 2020 poslabšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, najizraziteje med vsemi pa kazalnik pričakovano povpraševanje, in sicer za 22 odstotnih točk.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.